Thursday January 19th, 2012 - Блог ректора КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова :: Блог ректора КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова

Архив за January 19th, 2012

Учебный процесс

19 Jan 2012  |  Опубликовано в Вопросы-ответы

Вопрос ректору
От: Акжан Бейсенов

Уважаемый Айкан Аканович. Моя сестра учится у вас в 5 курсе. В следующем году она должна поступить на интернатуру. В связи с этим хотел задать вам 2 вопроса.

1) Как можно продолжить учебу в Алмате, условия поступления, сохранение государственого гранта.
2) Возможно ли продолжить учебу в городе Шымкент или в Международном казахско-турецком университете в г.Туркестан?
Прошу отправить ответ на мою электронную почту [email protected].
С уважением Акжан Бейсенов.

Ответ: Уважаемый Акжан!Продолжить обучение в интернатуре  КазНМУ  можно при  успешной сдаче всех государственных экзаменов и набора GPA. Набор в интернатуру будет производиться согласно положения об интернатуре, на конкурсной основе,  при успешной сдаче  вступительного экзамена, набора GPA и среднего балла  за весь  период обучения, а также портфолио элективных дисциплин, являющиеся пререквизитами или профильными по данному направлению.

Да, вы можете продолжить обучение в  другом ВУЗе. Интернатура имеется во всех медицинских Вузах Республики Казахстан.

Удачи вам и вашей сестре!


Учебный процесс

19 Jan 2012  |  Опубликовано в Вопросы-ответы

Вопрос ректору
От: Айдана Нурболаткызы
Құрметті Айкан Аканұлы,
Биылғы жылы университетімізде көптеген жақсы өзгерістер болып жатыр(білім беру,оқыту,жатақханамен қамтамасыз ету,тіпті университетіміздің сыртқы көрінісі де т.б.). Оны біздің мақтанышымыз, әрі сіздің жетістігіңіз деп түсінеміз.Көріп отырғандай биылғы оқыту жүйесі айтарлықтай өзгерді,сонымен қоса бағалау жүйесі де.
Ал, қысқы сессияға келетін болсам,3-курс студенттерінің,яғни біздің, қаңтар айында тапсыратын экзамендерінің күнтізбесі дұрыс құрылмағандығы жайында. Себебі, мысалға алатын болсақ, Қаңтар айының 23-і күні бізге қалыпты анатомия, қалыпты физиология және гистологиядан тест болса, іле шала келесі күні, яғни 24-ші Қаңтарда дәл осы пәндерден(3сабақтан) ауызша тапсырамыз. Осы екі күннің арасында ешқандай үзіліссіз тапсыруымыздың себебі неде? Немесе экзаменнің күн тәртібін өзгертуге мүмкіндік бар ма? Өйткені, біз яғни 3-курс студенттері дайындалып та үлгермейміз ғой…
Менің ұсынған ұсынысым мен сұрақтарымды қарастыруыңызды өтінем.

 

Ответ:

Құрметті Айдана Нұрболатқызы!

Сіздің сұрағыңызға жауап бере отырып төмендегі мәліметті хабарлаймын:

2011-2012 оқу жылының қысқы емтихан сессиясы типтік оқу бағдарламасының нормаларына және Университеттің ішкі ережелерінің талаптарына сай ұйымдастырылған.

Жалпы медицина мамандығы бойынша 3 курста модульдік жүйе бойынша емтихандар 3 блокпен өткізіледі.

1 блок – анатомия, гистология, физиология

2 блок – пат.анатомия, пат.физиология, визуалдық диагностика

3 блок – фармакология, ішкі аурулар пропедевтикасы.

Әр блок бойынша емтихан екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезең – тест орталығында тест тапсыру, ал екінші кезең – кафедрада тәжірибелік дағдыларды тексеру. Сіздің айтып отырғаныңыз бір емтиханның екі кезеңі. Бір емтиханның  екі кезеңінің арасына дайындыққа уақыт берудің қажеттілігі жоқ. Ал 3  блоктың арасында емтиханға дайындалуға 2-4 күн уақыт берілген.


Учебный процесс

19 Jan 2012  |  Опубликовано в Вопросы-ответы

Вопрос ректору
От: Жасулан Кожабергенов
Здравствуйте, уважаемый Айкан Аканович! Я студент 6 курса лечебного факультета.Я хотел бы спросить как вычисляется GPA бал? Что будет если не наберем GPA бал?

Ответ:

Здравствуйте, уважаемый Жасулан!

На нашем сайте мы разместили раздел «Путеводитель – для студента». Информация по интересующему вас вопросу есть в «Правилах организации учебного процесса при кредитной системе обучения».

Вас интересует, что будет, в случае, если вы не наберете GPA балл.

По  Решению Ученого Совета КазНМУ им Асфендиярова (протокол №1 от 29.09.2009г и) утверждены критерии перевода студентов с курс на курс (GPA балл):

Студент, не набравший установленный уровень переводного  балла остается  на  повторный  курс  обучения  на  платной  основе (даже при  положительном  завершении экзаменационной сессии), переводной балл с 6 курса на 7 курс (в интернатуру) — 4,3.

Что касается того, как вычисляется проходной GPA балл, то GPA студента является,  средневзвешенной оценкой уровня достижений обучающегося за период обучения на курсе и определяется по формуле:

 

GPA= Иц1*К1+Иц2*К2+,,,+Ицn*Кn

                   К1+К2+….+Кn

где,  Иц1,Иц2… Иц3 — итоговые оценки по дисциплинам в цифровом эквиваленте;

К1,К2…Кn- объемы  изученных дисциплин в кредитах;

n- количество изученных дисциплин на курсе.