Магистратура

Шифр Білім беру бағдарламанын аталуы Бөлім БББ түрі
7М10115 Медицина  Магистратура және PhD докторантура бөлімі Действующая
7М10114 Биомедицина Жаңа
7М10101 Денсаулық сақтаутағы менеджмент Жаңа
7М10102 Денсаулық сақтаутағы менеджмент  (профильді бағыт) Жаңа
7М10103 Жаһандық денсаулық және денсаулық сақтау Инновациялық
7М10104 Денсаулық сақтаудағы психология Инновациялық
7М10105 Электронды денсаулық сақтау Инновациялық
7М10106 Эпидемиология Инновациялық
7М10107 Эпидемиология (профильді бағыт) Инновациялық
7М10110 Мейірбике ісі Қолданыстағы
7M10117 Медицина профилактикалық ісі Қолданыстағы
7М10117 Медицина профилактикалық ісі (профильді бағыт) Қолданыстағы
7М10111 Фармация Қолданыстағы
7М10112 Фармация (профильді бағыт) Қолданыстағы
7М10113 Фармацевтикалық косметология Инновациялық
7М10108 Қоғамдық денсаулық сақтау Қолданыстағы
7М10109 Қоғамдық денсаулық сақтау (профильді бағыт) Қолданыстағы
7М04101 Менеджмент Қолданыстағы
7М04102 МВА Денсаулық сақтау менеджменті Жаңа
7М04103 ЕМВА Денсаулық сақтау менеджменті Жаңа
7М07201 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы «Санкт-Петербург мемлекеттік химиялық-фармацевтикалық академиясымен» бірлекскен бағдарламасы
7М07202 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы (профильді бағыт) Қолданыстағы