Әдістемелік кеңес.

Әдістемелік Кеңес мәжілісінінің

27.03.15 жыл №6 хаттамамен қабылданған шешімдері

 

Сұрақтар   Қабылданған шешімдер
1 ҒБЗ және ТДО базаларында сабақ өткізуді ұйымдастыру және сапасы.

Баяндаушы: базалық пәндер ОД директоры Мустафина К.К.

Серіктес баяндаушы: №1 терапия бойынша интернатура және резидентура ББК төрайымы Курманова Г.М.

 

1.                 Ақпаратты назарға алу.

2.                 ҒКДЗ базасында базалық пәндермен бірігіп кейбір сабақтарды жүргізу немесе интегрирленген бағдарламаларды құрудың мүмкіндіктеріне клиникалық профилдегі кафедралар/модулдердің күнтізбелік-тақырыптық жоспарларына талдау жүргізу.

Жауаптылар: клиникалық кафедралардың меңгерушілері/модулдердің жетекшілеі, профилді ББК директорлері.

Орындау мерзімі: 2015 жылдың 1 маусымына дейін.

3.                 ҒКДЗ базасында өткізілетін СҒЗЖ санын жоғарылату.

Жауаптылар: кафедралар/модулдер бойынша ҒЗЖ жауаптылар.

Орындау мерзімі: ҚазҰМУ ғылыми бөлімінің жұмыс жоспарына сәйкес.

4.                 ҒКДЗ базасында сабақты өткізу үшін реагиндерді дер кезінде алу үшін өтінімді дайындау және қадағалау.

Жауаптылар: кафедра меңгерушілері/модуль жетекшілері, профилді ОД директорлері.

Орындау мерзімі: 2015 ж. 1 мамырына дейін.

5.                 ҒКДЗ базасында сабақты ұйымдастыру және өткізу бойынша ПОҚ оқыту және ТДО арқылы оқудан кейін сертификаттар беру.

Жауаптылар: ҒКДЗ меңгерушісі, кафедра меңгерушілері/модуль жетекшілері, профилді ОД директорлері.

Орындау мерзімі: 2015 жылдың 1 маусымына дейін.

6.                 ТДО базасында өткізілетін сабақтар мен ОҚКЕ дер кезінде әдістемелік жабдықтармен қамтамасыздандыру.

Жауаптылар: кафедра меңгерушілері/модуль жетекшілері, профильді ОД директорлары, ИБО бастығы(ЦИО), БТО(ЦОТ) бастығы.

Орындау мерзімі: 2015 жыл 1 маусымға дейін.

7.Элективті пәндерді құрастырып, жасап, жазғы семестрде ТДО базасында өткізу.

Жауаптылар: кафедра меңгерушілері/модуль жетекшілері, профильді ОД директорлары, ТДО бастығы.

Мерзімі: 2015 жыл 01 тамызға дейін.

8.Сертификаттарды берумен ТДО базасында тәжірибелік дәрігерлерді оқытуды ұйымдастыру. Осы сертификатталған тәжірибелік дәрігерлер қатарынан емтихан қабылдаушылардың базасын құру.

Мерзімі: 2015 жыл 01 маусымға дейін.

Жауаптылар: кафедра меңгерушілері/модуль жетекшілері, профильді ОД директорлары, ТДО бастығы.

9. ҒБЗ және ҒКДЗ базаларында оқытудың нақты тиімділік критерийлерін жасау.

Жауаптылар: профильді ОД директорлары, ТДО бастығы, ОӘБ бастығы.

Мерзімі: 2015 жыл 01 маусымға дейін.

2 Педиатрия ОД кафедраларында оқытудың инновациялық технологияларын қолданудың тәжірибесі.

Баяндаушы: педиатрия ОД директоры Хитуова Л.К.

Серіктес баяндаушы: хирургия ББК төрағасы Зрячев В.М.

 

1.                 Ақпаратты назарға алу.

2.                 Университеттің кафедраларында/модулдерде сабақ өткізуде инновациялық технологияларды қолдануды үнемі бақылау жүргізу, әрі профильді ББК мәжілістерінде олардың тиімділігі жөнінде тоқсан сайын талдау жүргізілсін.

Жауапты орындаушылар: кафедра меңгерушілері/модуль жетекшілері, ББК төрағалары мен төрайымдары.

Орындау мерзімі: тоқсан сайын.

3. В.С.Аванесов атындағы білім беру технологиясы орталығында университеттің ПОҚ және визитинг-профессорлардың дәрістері мен тәжірибелік сабақтардың видиотекасын құру және үнемі толықтырып отыру.

Жауапты орындаушылар: ОД директорлары, кафедра меңгерушілер/модулдер жетекшілері, БТО бастығы.

Мерзімі: 01.07.15 ж. дейін.

3 Әдістемелік нұсқаулықтарды, оқу құралдарын және оқулықтарды баспаға шығаруға қарау және бекіту.

Баяндаушы: оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерге пікір беру комиссиясының жетекшісі, профессор Зазулевская Л.Я.

Әдістемелік Кеңес мәжілісінде бекітуге және баспаға ұсынуға барлығы 19 оқу құралдары ұсынылды:

1) Учебник. Токсикологическая химия. Авторы: Т. Байзолданов, Э.М.Бисенбаев

Рецензенты: Дильбарханулы – д.фарм.н. профессор, КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова

Ушбаев К.У. —  д.фарм.н. профессор. Ген. Директор АО «Фармация»

2) Уч.пособие: Ортопедиялық стоматологиядағы жартылай алмалы-салмалы тіс протездері. Авторы: Нысанова Б.Ж. Рецензенттері: Құлмамбетов И.Ә.-ҚазҰМУ ортопедиялық стоматология кафедрасының профессоры, м.ғ.к.

Саменов Ж.Ж.-Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университеті стоматология кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.к., доцент.

3) Электронды оқулық. Биофизика. 1 бөлім. Авторлары: Г.Е.Байдуллаева, Н.М.Алмабаева, А.Ш.Баракова

Рецензенттері: С.А.Бөлегенова – физ-мат.ғ.д., профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰМУ, К.С.Шадинова – пед.ғ.к. доцент, С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

4) Оқу-әдістемелік құрал. Дәлелді медицина қағидаларына негізделген мейірбикелік үдеріс. Авторлары: Б.С.Тұрдалиева, М.А.Рамазанова, Г.Е.Аимбетова, А.Д.Аденова

Рецензенттері: М.А.Камалиев – м.ғ.д., профессор, қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының меңгерушісі

Ж.Қ.Бурибаева — м.ғ.д., профессор, көз аурулары ғылыми зерттеу институты

5) Оқу-әдістемелік құрал. Тірек қимыл жүйесі. Авторлары: М.Ж.Ергазина, Р.И.Юй, М.С.Калинина. Рецензенттер: С.Т.Нуртазин – б.ғ.д., профессор,  әл-Фараби атындағы ҚазҰМУ, Н.М.Тусупова  — б.ғ.к., доцент, С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

6) Учебник. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах. Авторы: Е.А.Краснов, Р.А.Омарова, А.К.Бошкаева.

Рецензенты: Т.А.Арыстанова – д.фарм.н., профессор, АО «Медицинский университет Астана», Ф.А.Халиуллин — д.фарм.н., профессор, Башкирский медицинский университет

7) Электронды оқулық. Өндірістік электрониканың және электр жабдықтарының электротехникалық негіздері. Авторлары: К.С.Шадинова, Г.Е.Байдуллаева, Ш.Е.Жусипабекова.

Рецензенттері: С.А.Бөлегенова – физ-мат.ғ.д., профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰМУ, Б.М. Адибаев – Мед.биофизика және биостатистика модулінің профессоры

8) Электронды оқулық. Биофизика. 2 бөлім. Авторлары: Г.Е.Байдуллаева, Н.М.Алмабаева, З.К. Умирбекова

Рецензенттері: С.А.Бөлегенова – физ-мат.ғ.д., профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰМУ, К.С.Шадинова – пед.ғ.к. доцент, С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

9) «Учебно-методическое пособие по обеспечению практических занятий и СРСП по общей микробиологии для студентов 2 курса факультета ОМ» на русском языке. Авторы: К.У.Урумбаева, К.К.Мустафина, З.М.Хандилла.

Рецензенты: П.Н.Дерябин – д.м.н., профессор, КРМУ, Н.Т.Таурбаева – к.м.н., доцент КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова.

10) «Жалпы медицина факультетінің 2 курс студенттеріне арналған жалпы микробиология бойынша СОӨЖ және тәжірибелік сабақтарды қамтамасыз етуге арналған оқу-әдістемелік құрал» на казахском языке. Авторы: Б.А.Рамазанова,  К.К.Мустафина, А.Л.Бисекенова.

Рецензенты: П.Н.Дерябин – д.м.н., профессор, зав.кафедрой микробиологии и иммунологии КРМУ, д.м.н., профессор.

Н.Т.Таурбаева – к.м.н., доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова.

11) Оқу құралы: «Жыныс мүшелері эндометриозының диагностикасы және емдеудің заманауи аспектілері».

Авторы: Садуақасова Ш.М.

Рецензенттері:  Омарова Г.К. — д.м.н., профессор,  зав. кафедрой            акушерства и гинекологии №1, КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова

Сармулдаева Ш.К. — к.м.н., доцент, зав. кафедрой акушерства и гинекологии КазМУНО.

12) Оқу құралы: «Гистология органов кровотворения и иммуногенеза»

Авторлары: Ергазина М.Ж., Калинина М.С., Юй Р.И.

Рецензенттері: Салимгериева Б.Ж. – ҚРМУ қалыпты анатомия кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д., профессор.

Беклемишева Н.И. – С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, клиникалық анатомия кафедрасының профессоры, м.ғ.д.

13) Оқу құралы: «Энергетический обмен».

Авторлары: Шарипов К.О., Жакыпбекова С.С., Ерджановна С.С.

Рецензенттері: Мухамеджанов Э.К. – д.м.н., профессор, руководитель лаборатории медико-биологического обеспечения Национального научно-практического центра физической культуры МОН РК

Соколов А.Д. – д.м.н., почетный профессор кафедры нормальной физиологии КазНМУ им.С.Д.Асфендяирова.

14)Оқу құралы: «Туа біткен иммунитет», авторлары: Б.Б.Бижігітова, Г.Т.Балпанова, А.А.Нұрмұханова, С.В.Кожанова.

Рецензенттері: Т.С.Бегадилова-С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ микробиология, вирусология және иммунология кафедрасының доценті, м.ғ.к.

С.Б.Қалимолдаева –аймақтық диагностикалық орталықтың клиникалық иммунология бөлімшесінің меңгеруішісі, м.ғ.д.

15)Оқу құралы: «Принципы и методы современной иммунодиагностики», авторы: А.А.Шортанбаев, С.В.Кожанова, Г.Т.Балпанова.

Рецензенты: С.Б.Калимолдаева-зав.отделением клинической иммунологии Республиканского диагностического центра г.Алматы, д.м.н.

А.Б.Жубантурлиева-к.м.н., модуль аллергологии КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова.

16) Оқу құралы: «Клиническая лабораторная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний», авторы: М.Б.Жангелова, Ш.Б.Жангелова, Б.С.Сейдуалиева.

Рецензенттері: Исаева Б.Г.-С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ амбулаторлы-емханалық терапия кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д., профессор.

Маймакова А.М.-Қазақ үздіксіз білім берудің медицина университеті, клиникалық-лабораториялық диагностика кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.к., доцент.

17) Оқу құралы: «Инновационные методы обучения на кафедре лабораторной диагностики и молекулярной медицины», авторы: М.Б.Жангелова, Н.Ж.Джардемалиева, У.А.Ускенбаева.

Рецензенттері: Шарипов К.О.-С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ биохимия кафедрасының меңгерушісі, б.ғ.к.

Маймакова А.М.-Қазақ үздіксіз білім берудің медицина университеті, клиникалық-лабораториялық диагностика кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.к., доцент.

18)Оқу-әдістемелік құралы: «Инновационные методы и технологии обучения на кафедрах по специальности «Общая медицина»», авторы: М.Б.Жангелова, Н.Ж.Джардемалиева, Ш.Б.Жангелова, рецензенттері:

Шарипов К.О.-С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ биохимия кафедрасының меңгерушісі, б.ғ.к.

Маймакова А.М.-Қазақ үздіксіз білім берудің медицина университеті, клиникалық-лабораториялық диагностика кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.к., доцент.

19) Оқу құралы: «Пищеварительный аппарат человека. Печень. Поджелудочная железа», авторы: Юй Р.И., рецензенттері: Беклемишева Н.И.-С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ клиникалық анатомия және оперативті хирургия кафедрасының профессоры, м.ғ.д., Нуртазин С.Т.-Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ биоәртүрлілік және биоресурстар кафедрасының профессоры, м.ғ.д.

1.Ұсынылған оқу құралдары бекітілсін және баспаға шығаруға ұсынылсын.

4 Әртүрлі: 2014 жылғы ОЖСБ(ВОУД) нәтижелерін талдау.

Баяндаушы: ОӘЖД директоры Абирова М.А.

1.Кафедра меңгерішулеріне бакалавриат студенттерінің білімін ағымды және аралық бақылауға арналған ОЖСБ(ВОУД) әдістемесіне сәйкес жауаптардың көптеген нұсқасы бар ТТБ(БТЗ) 100% толықтыруды қамтамасыздандыру.

Жауаптылар: кафедра меңгерушілері, модуль жетекшілері, ОД директорлары.

2. 2 курста – «Жалпы медицина», «Медбике ісі», «Қоғамдық денсаулық сақтау», «Медико-профилактикалық іс»;

3 курста –«Стоматология» патологиялық анатомия және патологиялық физиология пәндері бойынша оқу кредиттерінің көлемін 2015-2016 оқу жылына ЖОБ(РУП) қайта қарап, ұлғайту.

Жауаптылар: ОД директорлері және ОӘЖД  директоры.

3.2015-16 оқу жылына 5 курстың ЖОБ(РУП) «ЖОО компонент» ретінде таңдау бойынша компонентке келесі элективті курстарды енгізуді қарастыру:

-Клиникалық медицинадағы патологиялық үрдістер – 2 кредит;

-Клиникалық тәжірибедегі дифференциальды диагноз-2 кредит.

Жауаптылар: ОД директорлары және ОӘЖД  директоры.

Мерзімі: 31.03.2015ж. дейін.

4.Ішкі аурулар және хирургиялық аурулары бойынша білім беру бағдарламасын оңтайландыру және оқу үрдісін ұйымдастыру.

Жауаптылар: «№1 Ішкі аурулар» және «Хирургиялық аурулар» кафедраларының меңгерушілері, ОД директорлары, №2 ішкі аурулар және хирургиялық аурулар ББК төрағалары мен төрайымдары.

Орындау мерзімі: 01 маусым 2015 ж.

 

Әдістемелік Кеңестің төрағасы,

ОТЖ жөніндегі проректор, профессор:                                                Тулебаев К.А.

 

ӘК хатшысы:                                                                                           Жунусова А.Ж.

 


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *