Әдістемелік кеңес.

Әдістемелік Кеңес мәжілісінінің

26.02.15 жыл №5 хаттамамен қабылданған шешімдері

 

Сұрақтар   Қабылданған шешімдер
1 «Фармация» және ФӨТ мамандықтары бойынша дуалды оқытуды жүзеге асырудың тәжірибесі.

Баяндаушы: фармация ОД директоры Устенова Г.О.

Серіктес баяндаушы:  хирургия, акушерлік және гинекология ОД директоры Есенкулова С.А.

1. «Фармация» және ФӨТ мамандықтары бойынша дуалды оқытуды жүзеге асырудың тәжірибесін университетте жүзеге асырылатын басқа да мамандықтарға оқу үрдісін ұйымдастыру кезінде қолдануға ұсынылсын.

2. Университетте жүзеге асырылатын мамандықтар бойынша дуалды оқытуды жүзеге асырудың жол картасы жасалсын.

Жауапты орындаушылар – ОД директорлары, факультет декандары.

Орындау мерзімі: 01 сәуір 2015 ж.

3. Жұмыс берушілердің тапсырысына сәйкес фармацевтикалық өндірістің технологтарын дайындау үшін «Фармацевтикалық өндірістің технологиясы» мамандығы бойынша қолданбалы бакалавриаттың моделі енгізілсін.

Жауапты орындаушылар – фармация ОД директоры Устенова Г.О., фармацевтикалық факультеттің деканы Датхаев У.М.

Мерзімі: 2016-17 оқу жылы.

2 Ағымды бақылауға және аралық аттестациялауға арналған бақылау-өлшеу құралдары базаларының жағдайы туралы.

Баяндаушы: В.С.Аванесов атындағы білім беру технологиясы орталығының меңгерушісі Баскакова И.В.

Серіктес баяндаушы: стоматология ОД директоры Абдразаков Е.Х.

1.ТО және ААЖ пәндер бойынша тесттік тапсырмалар базасын ішкі нормативті құжаттармен сәйкестігі жөнге келтірілсін.

Жауапты: кафедра меңгерушілері, ОД директорлары, ББК төрағалары мен төрайымдары. Мерзімі 20.03.15 ж. дейін.

2. Талаптарға сәйкес бақылау-өлшеу құралдары қайта қаралсын.

Жауапты: кафедра меңгерушілері, ОД директорлары, ББК төрағалары мен төрайымдары.

Мерзімі 01.05.15 ж. дейін.

3. Тесттік тапсырмалардың талаптары мен құрастырылуы қайта қаралсын, бағалау тармағының талаптары жасалсын.

Жауапты: БТО директоры Баскакова И.В.

4.Пәндер бойынша қорытынды бақылауға арналған тесттік тапсырмаларға сараптама жүргізілсін.

Жауапты: БТО директоры Баскакова И.В., тестологтар тобы, ББК төрағалары мен төрайымдары.

5. В.С. Аванесов атындағы білім беру технологиясы орталығында университеттің ПОҚ тест түрінде тапсырмаларды жасаудың әдістемесі мен сараптауды оқыту жалғастырылсын.

Жауапты –В.С. Аванесов атындағы БТО директоры Баскакова И.В.

Орындау мерзімі   —  01 сәуір 2015 ж. дейін.

1.      6. В.С. Аванесов атындағы білім беру технологиясы орталығында ПОҚ оқытатын семинарларды өткізетін уақыты көрсетілген кесте жасалсын.

Жауапты  – ОД директорлары, БТО директоры Баскакова И.В.

Орындау мерзімі –   05 наурыз 2015 ж. дейін.

3 Әдістемелік нұсқаулықтарды, оқу құралдарын және оқулықтарды баспаға шығаруға қарау және бекіту.

Баяндаушы: оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерге пікір беру комиссиясының жетекшісі, профессор Зазулевская Л.Я.

Әдістемелік Кеңес мәжілісінде бекітуге және баспаға ұсынуға барлығы 13 оқу құралдары ұсынылды:

1.Оқу құралы. «Оценка состояния здоровья и физического развития детей и подростков и методы определения»

Авторы: А.Я.Перевалов, А.И.Анамбаева

Рецензенты:

Т.К. Бекбосынов – ҚазҰМУ коммуналды гигиена кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д., профессор

В.А.Козловский – ҚР «Ғарыш-экология» Ұлттық космостық агенттігінің ғылыми хатшысы, м.ғ.д., профессор

2.Оқу-әдістемелік құрал. Қазақша сөйлейміз, «Speak Kazakh».

Авторы: Доскеева Б.Ж.

Ағылшын тіліне аударған: Садықова А.А.

Рецензенттері: Сүлейменова О.Я. – ше тілдер кафедрасының меңгерушісі, ф.ғ.к. доцент

Оразбаева Ф.Ш. – Абай атындағы ҚазҰПУ қазақ тілі теориясы және әдістеме кафедрасының меңгерушісі, п.ғ.д., профессор

3.Оқу-әдістемелік нұсқау. «Қазақ тілі пәнінен тест тапсырмаларының жинағы»

Авторлары: Доскеева Б.Ж., Дәрменқұлова Р.Н.

Рецензенттері:  Сүлейменова О.Я. – ше тілдер кафедрасының меңгерушісі, ф.ғ.к. доцент

Әміров Ә.Ж. – әл-Фарби атындағы Қазақ ұлттық университеті, ф.ғ.к., доцент

4.Тәжірибелік жаттығулар жинағы «Фонетика латинского языка»

Авторы: Татаренко Т.Д., Лисариди Е.К., Токпанова А.А.

Рецензенты:

Сулейменова О.Я. – СүЖ.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, ше тілдер кафедрасының меңгерушісі, доцент

Асматуллина Н.С. – Абылай хан атындағы ҚазУМОиМЯ оқу-әдістемелік бөлімінің бастығы, п.ғ.к.

5.Оқу құралы «Латын тілі және медициналық терминология» на каз.языке.

Авторы: Жантасаова С.У., Жанұзақова М.Т., Татаренко Т.Д.

Рецензенты: Досаев Т.М. – С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, қалыпты анатомия кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д., профессор

Жубандыкова А.М. – ҚызПУ, п.ғ.к.

6.Оқу құралы «Заболевание зрительного нерва»

Авторы: Утельбаева З.Т., Аубакирова А.Ж., Бердишева А.А.

Рецензенты: Степанова И.С. – Көз аурулары ҚазҒЗи, дипломнан кейінгі білім беру бөлімі доценті, м.ғ.д.

Ульданов О.Г. – ҚазҰМУ офтальмалогия кафедрасының доценті, м.ғ.к.

7.Оқу құралы: «Врожденная катаракта»

Авторы: Аубакирова А.Ж., Утельбаева З.Т., Исмаилова С.К.

Рецензенты: Алдашева Н.А. – көз аурулары ҚазҒЗИ бөлім меңгерушісі, м.ғ.д.

Нургожаева Е.С. – ҚазҰМУ неврология кафедрасының меңгерушісі, м.ғд., профессор

8.Оқу-әдістемелік құрал «Қазақстандағы қуғын-сүргін тарихы (1920-1950 жж.)»

Авторы: Н.Дүйсенова

Рецензенттері: Смағұлова С.О. – Ш.Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты директорының орынбасары, т.ғ.д., асс.профессор

М.Қ.Дауытбекова – С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гумаритарлық пәндер кафедрасының аға оқытушысы, т.ғ.к.

9.  Оқу құралы: Жалпы тәжірибелік дәрігер жұмысындағы ішкі аурулар бойынша дәрістер

Жалпы редакциясын басқарғанпрофессор Б.Г.Исаева

Рецензенттер: М.С.Култаев – С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ №1 жалпы тәжірибелік дәрігердің интернаутра және резидентура кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д.

Н.А.Акажанов — С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ №3 жалпы тәжірибелік дәрігердің интернаутра және резидентура кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д.

Ж.Б.Бижигитов – Ресей – Қазақстан медицина университетінің амбулаторлық-емханалық курсының меңгерушісі, профессор.

10. Оқу құралы. Основы энзимологии

Авторы: Шарипов К.О., Есимжан А.Е., Байбулова М.С.

Рецензенты: Нурмуханбетова А.Н. – КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, кафедра патологической физиологии, д.м.н. профессор

Искакова С.А. – ЦКБ МЦ Управления делами Президента РК, специалист Центра инноваци и образования, д.б.н.

11. Әдістемелік нұсқаулық:  Методы обследования урологических больных

Авторы: Алчинбаев М.К., Сенгирбаев Д.И., Лавров Ю.В., Нисанбаев А.Д.

Рецензенты: Жантелиева Л.А. – проректор по учебно-методической работе НУО «Казахстанско-Российскйи медицинский университет», д.м.н.

Баймаханов А.Н. – зав.кафедрой «Хирургические болезни №1», КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, к.м.н. доцент

12. Әдістемелікк нұсқаулық. Технология гомеопатических лекарственных средств (На русс. и анг. языках)

Авторы: С.А.Тихонова, С.К.Жетерова, А.К.Затыбекова

Рецензенты: Т.Б.Байзолданов – профессор, доктор фармацевтических наук, ҚазНМУ им. С:Д.Асфендиярова

В.Ю. Малецский – генеральный директор ТОО «Аптека №84» г.Алматы.

13. Толықтырылған және қайта өғделген 2-к баспа: Национального руководства «Иммунизация на практике» на русском языке под редакцией профессора кафедры эпидемиологии КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова Амиреева С.А.

1.Ұсынылған оқу құралдары бекітілсін және баспаға шығаруға ұсынылсын.

4 Х.С.Насыбуллина атындағы педагогикалық шеберлер Мектебі үшін электронды қорларды (әдебиеттер) алуға өтінімді бекіту.

Баяндандаушы: Х.С.Насыбуллина атындағы педагогикалық шеберлер Мектебінің директоры,  м.ғ.к., доцент  Юсупов Р.Р.

Баяндаушының болмай қалуына байланысты сұрақ қарастырылмады.
5 «Жалпы медицина» мамандығы бойынша 4 курсқа арналған «Дәрігер-ординатордың көмекшісі» өндірістік тәжірибенің күнделігін бекіту.

Баяндаушы: педиатрия ОД директоры Хитуова Л.К.

Серіктес баяндаушы: ТДО директоры Исина З.Б.

 «Жалпы медицина» мамандығы бойынша 4 курсқа арналған «Дәрігер-ординатордың көмекшісі» өндірістік тәжірибенің күнделігі айтылған толықтырулармен бекітілсін.
6 Әлеуметтік –маңызды ауруларды алдын алу үшін Алматы қаласы мектептері мен ЖОО ҚазҰМУ студенттерімен оқуға арналған дәрістер тақырыптарын бекіту.

Баяндаушы: ТЖОД бастығы Султанова М.Т.

Әлеуметтік –маңызды ауруларды алдын алу үшін Алматы қаласы мектептері мен ЖОО ҚазҰМУ студенттерімен оқуға арналған дәрістердің келесі тақырыптары:

1.«Профилактика туберкулеза»;

2.Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в мире и в Казахстане

3.Минингококковая инфекция;

4.Грипп и другие ОРВИ,профилактика;

5.Корь и краснуха;

6.Геморрагическая лихорадка Эбола;

7.Вирусный  гепатит;

8.ВИЧ инфекции среди молодежи

9.Нарушения менструального цикла у девочек;

10.О вреде аборта;

11.Гигиена девочек;

12.Профилактика опухолевых заболеваний у девочек;

13.Инфекции,передающиеся половым путем

14.Профилактика рака шейки матки;

15.Половое развитие девочек;

16.Методы контрацепции;

17.Репродуктивное здоровье девушек;

18.Замануи контрацепция;

19.Герпесвирусты инфекциялар; Карапайым герпес.

20.Наркомания. Виды наркомании;

21.Алкоголизм-угроза обществу;

22.Пивной алкоголизм;

23.Употребление насвая.Курение кальяна;

24.Токсикомания среди подростков;

25.Употребление спайсов

26.Личная гигиена;

27.Гигиена кожи;

28.Гигиена одежды;

29.Виды гигиенических средств

30.О вреде табакокурения;

31.О вреде фастфуда

32.Гигиена полости рта;

33.Профилактика кариеса;

34.Санация полости рта у детей

35.Здоровое питание современного человека;

36.Профилактика ожирения;

37.Пищевое отравление;

38.Пища для ума;

39.Питание молодости и красоты;

40.Йододиффицит;

41.Безопасное использование лекарственных средств;

42.Рациональное использование антибиотиков.

бекітілсін.

 

Әдістемелік Кеңестің төрағасы,

ОТЖ жөніндегі проректор, профессор:                                                Тулебаев К.А.

 

ӘК хатшысы:                                                                                           Жунусова А.Ж.

 

 

 


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *