Әдістемелік кеңес.

Әдістемелік Кеңес мәжілісінінің

25.12.14 жыл №3 хаттамамен қабылданған шешімдері

Сұрақтар   Қабылданған шешімдер
1 2015-2016 оқу жылына элективті пәндер каталогын талқылау.

Баяндаушы: ОӘЖБ аға әдіскері Избасарова Г.К.

Серіктес баяндаушы:  №2 ішкі аурулар ОД директоры  Садыкова Ш.С.

Дайындау бағыты бойынша 2015-2016 оқу жылына элективті пәндер каталогы бекітілсін.

 

2 «Медбике ісі» және ФӨТ мамандықтарына арналған кәсіби тілдер бойынша Жұмыс бағдарламаларын талқылау.

Баяндаушы: кәсіби тілдерді дамыту оқу департаментінің директоры Булыгин К.А.

Серіктес баяндаушы: орыс тілі кафедрасының профессоры, фил.ғ.д. Жанпейс У.А.

1.«Медбике ісі», «Фармацевтикалық өндірістің технологиясы» мамандықтарына арналған кәсіби қазақ және орыс тілдерінен және бағдарланған ағылшын тілі бойынша оқу жұмыс бағдарламалары бекітілсін.

1)                 «Медбике ісі» («МІ») мамандығы бойынша, кәсіби-бағдарланған ағылшын тілі, (90сағ./2 кредит).

2)                 «Медбике ісі» («МІ») мамандығы бойынша кәсіби қазақ тілі (90 сағ./2 кредит).

3)                 «Медбике ісі» («МІ») мамандығы бойынша кәсіби орыс тілі (90 сағ./2 кредит).

4)                 «Фармацевтикалық өндірістің технологиясы» мамандығы бойынша  кәсіби-бағдарланған ағылшын тілі, (90сағ./2 кредит).

5)                 «Фармацевтикалық өндірістің технологиясы» мамандығы бойынша  кәсіби қазақ тілі, (90сағ./2 кредит).

6)                 «Фармацевтикалық өндірістің технологиясы» мамандығы бойынша  кәсіби  орыс тілі, (90сағ./2 кредит).

 

2.«Медбике ісі», «Фармацевтикалық өндірістің технологиясы» мамандықтарына арналған кәсіби қазақ және орыс тілдерінен және бағдарланған ағылшын тілі бойынша ПОӘК жасау.

3 Әдістемелік нұсқаулықтарды, оқу құралдарын және оқулықтарды баспаға шығаруға қарау және бекіту.

Оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерге пікір беру комиссиясының жетекшісі, профессор Зазулевская Л.Я.

1. Оқу-әдістемелік құрал (уч.мет.п): «Тест тапсырмалар жинағы»   Қазақ т.

Авторлары: Дауытбекова М.Қ., Дюсенова Н.К.,   Жолдыбаева С.А.

Пікір жазғандар:

1.Жаппасов Ж.Е.- Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті, тарих ғ.к

2.Бейсембина Р.И.-ҚазҰМУ Қазақстан тарихы және ӘГП кафедрасының доценті, тарих ғ.к.

2.Оқу құралы:  «Латинский язык и основы медицинской терминологии»

Авторы: Татаренко Т.Д.

Рецензенттері:  Жанпейс У.А.- С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ орыс тілі кафедрасының меңгерушісі, п.ғ.д., профессор

Лукпанова Ш.З. –АМДБЖИ стоматология  кафедрасының ассистенті, м.ғ.к.

3. Оқу құралы (уч. пос.): «Гломерулярные заболевания»  орыс т. Авторлары: Қанатбаева А.Б., Наушабаева А.Е., Кабулбаев К.А., Диканбаева С.А.

Рецензенттері:

1. Құрманова Г.М.- С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ №1 терапия бойынша интернатура және резидентура кафедрасының профессоры, м.ғ.д.

2.Қарабаева А.Ж.- ҚР ДСМ кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ-ң дипломнан кейінгі және қосымша білім беру Орталығының директоры, м.ғ.д.

4. Оқу құралы (уч. пос.): «Гломерулалық аурулар»  Қаз.т.

Авторлары: Қанатбаева А.Б., Наушабаева А.Е., Кабулбаев К.А., Диканбаева С.А.

Рецензенттері:

1. Құрманова Г.М.- С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ №1 терапия бойынша интернатура және резидентура кафедрасыны4 профессоры, м.ғ.д.

2.Қарабаева А.Ж.- ҚР ДСМ кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ-ң дипломнан кейінгі және қосымша білім беру Орталығының директоры, м.ғ.д.

5. Оқу құралы (уч.пособие): «Дәрілік заттарды жеткізу және дәрілік заттарды босатуды реттеу» (Лекарственные средства с регулируемым высвобождением и доставкой лекарственных веществ), (орыс тілінде)

Авторлары: Датхаев У.М., Чучалин В.С., Капсалямова Э.Н., Абдуллабекова Р.М.

пікір берушілер: 1.Байзолданов Т.Б.-С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ «фармацевт-токсиколог» модулінің профессоры, фарм.ғ.д.

2.Үшбаев К.Ү.-«Фармация» компаниясының Президенті, фарм.ғ.к., профессор.

6. Оқу құралы (ағылшын тілінде): «Biochemistry of nervous tissue»

Авторлары: Шарипов К.О., Булыгин К.А., Мухамадиева Е.O.

Рецензенты:1.Бескороваева О.С.- «Clever School» лингвистикалық орталықтың директоры. 2.Есимжан А.Е. – С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ химия кафедрасының доценті, м.ғ.к.

7. «Привычная потеря беременности» орыс тіліндегі, авторлары Мамедалиева Н.М., Исенова С.Ш., пікір берушілері: 1. Шарифканова М.Н.- С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ дипломнан кейінгі білім беру институтының акушерлік және гинекология  кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д., профессоры.

2.Исина Г.М.- Алматы қаласы балалар кардиохирургия және неонатологиялық Орталықтың директоры, м.ғ.к.

 

Ұсынылған оқу-әдебиет құралдары бекітілсін.

4 Кафедралар мен модулдерде дәрістер мен тәжірибелік сабақтарды ұйымдастыру мен өткізудің сапасы.

Баяндаушы: тәуелсіз сарапшылар тобының төрайымы Турдалиева Б.С.

Серіктес баяндаушы: педиатрия ОД директоры Хитуова Л.К.

1.Ақпаратты назарға алу.

2. Тәуелсіз сарапшылар тобы жұмысының нәтижесін профилді ББК талқылау және талдау. Мерзімі: 22.01.2015ж. дейін.

3.Университеттің кафедрасы/модулдерінде қолданылатын оқытудың инновациялық әдістерін қолдану әдістерін құрастыру.

Жауаптылар: В.С.Аванесов атындағы жаңа білім беру технологиясы орталығының директоры Баскакова И.В., ОД директорлары.

4.Оқу Департаменттерінің директорлары мен білім беру бағдарламалары комитетінің төраға/төрайымдарына қысқы мектепті ұйымдастыру және өткізу.

Жауптылар: ОӘЖД, педагогикалық шеберлер мектебі.

Мерзімі : 05 — 08 қаңтар 2015 жыл.

5 Фармация ОД кафедраларында оқытудың инновациялық технологиясын қолданудың тәжірибесі.

Баяндаушы: фармация ОД директоры Устенова Г.О.

Серіктес баяндаушы: стоматология ББК төрағасы Абдикаримов С.Ж.

1.Ақпаратты назарға алу.

2.Фармацевтикалық факультеттің модулдерінде оқытудың интреактивті әдістерін дайындау.

Жауаптылар: ОД директорлары.

Мерзімі: 2015 ж, сәйуір айына днйін.

6 Әртүрлі: «Ішкі аурулар» дайындау бағыты бойынша интерндердің Қорытынды (7 курстан кейін) және Жылдық (6 курстан кейін) аттестациялаудың бағдарламаларын қарастыру және бекіту.

Баяндаушы: ішкі аурулар бағыты бойынша ББК төрайымы Курманова Г.М.

«Ішкі аурулар» дайындау бағыты бойынша интерндердің Қорытынды (7 курстан кейін) және Жылдық (6 курстан кейін) аттестациялаудың бағдарламалары бекітілсін.
7 Оқудың 2-ші жылындағы резиденттерге арналған элективті пәндердің жұмыс бағдарламаларын талқылау және бекіту, мамандықтары бойынша: «Ревматология, соның ішінде балалар ревматологиясы»: «Жүктілік және ревматикалық аурулар», «Ревматологиядағы инновациялық технология».

Баяндаушы: ішкі аурулар бағыты бойынша ББК төрайымы Курманова Г.М.

Оқудың 2-ші жылындағы мамандықтары бойынша резиденттерге арналған элективті пәндердің жұмыс бағдарламалары бекітілсін: «Ревматология, соның ішінде балалар ревматологиясы»: «Жүктілік және ревматикалық аурулар», «Ревматологиядағы инновациялық технология».
8 Жұмыс бағдарламаларын талқылау және бекіту:

1. 5В 110100-«Педиатрия» мамандықтары бойынша, 3 курс студенттеріне арналған  «Балалар ағзасының ерекшеліктері» жұмыс бағдарламасы. Модуль меңгерушісі: Измайлова С.Х.;

2.Дайындау бөлімінің шетел-тыңдаушылары үшін биологиядан жұмыс бағдарламасы. Кафедра меңгеруішісі: Куандыков Е.У.

Баяндаушы: ОӘЖД директорының орынбасары Славко Е.А.

Жұмыс бағдарламалары бекітілсін:

1. 5В 110100-«Педиатрия» мамандықтары бойынша, 3 курс студенттеріне арналған  «Балалар ағзасының ерекшеліктері» жұмыс бағдарламасы. Модуль меңгерушісі: Измайлова С.Х.;

2.Дайындау бөлімінің шетел-тыңдаушылары үшін биологиядан жұмыс бағдарламасы. Кафедра меңгеруішісі: Куандыков Е.У.

 

 

Әдістемелік Кеңестің төрағасы,

ОТЖ жөніндегі проректор, профессор:                                                Тулебаев К.А.

 

ӘК хатшысы:                                                                                          Жунусова А.Ж.

 


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *