Әдістемелік кеңес.

Әдістемелік Кеңес мәжілісінінің

22.01.15 жыл №4 хаттамамен қабылданған шешімдері

Сұрақтар   Қабылданған шешімдер
1 ҚазҰМУ 2014-2015 оқу жылы күзгі семестрдегі оқушылардың аралық аттестациясының қорытындылары бойынша оқытудың сапасы.

Баяндаушы: В.С.Аванесов атындағы білім беру технологиясы орталығының директоры Баскакова И.В.

Серіктес баяндаушы: «Жалпы медицина» факультетінің деканы Джумашева  Р.Т.

 

1. 2014-2015 оқу жылы қысқы сессияның қорытындылары қанағаттанарлық деп танылсын.

2. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ базасында «Қазақстан Республикасының тарихы» пәні бойынша ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша «Жалпы медицина» мамандығы 1 курс студенттерінің оқу тәжірибесі оң деп танылсын.

3. 2-4 курстарға оқу үлгерімдері көрсеткіштеріне толығырақ талдау жүргізілсін.

Жауаптылар: ОД директорлары және профильді ББК төрағалары мен төрайымдар.

4. Тапсырмалар жинағының ҚазҰМУ автоматтандырылған ақпараттық жүйесінде (ААЖ) және тест Орталығындағы (ТО) тест түріндегі тапсырмалармен сәйкестігіне бақылау жүргізу.

Жауаптылар: кафедра меңгерушілері/модуль жетекшілері, ОД директорлары,   профильді  ББК төрағалары, БТО директоры Баскакова И.В.

Орындау мерзімдері: оқу жылының бойына.

5.ҚазҰМУ ААЖ жүйесіндегі ПОӘК бар екендігіне бақылау жүргізу.

Жауаптылар: кафедра меңгерушілері/модуль жетекшілері, ОД директорлары,   профильді  ББК төрағалары, ОӘБ бастығы.

Орындау мерзімдері: оқу жылының бойына.

2 2014 жылға оқулықтарды және оқу-әдістемелік әдебиеттерді алуға өтінімдердің және баспа жұмыстары жоспарының орындалуын талдау.

Баяндаушы: ОӘЖД директордың орынбасары Славко Е.А.

Серіктес баяндаушы: кітапхананың директоры Асанова А.Б.

1.    Ақпаратты назарға алу.

2. 2015 жылға өтінімдерді құрастыру кезінде бөлінген қаржының көлемін және ҚР нарығында баспаға түсетін коммерциялық ұсыныстарды ескеру.

Жауаптылар: ББК төрағалары,   ОӘЖД директордың орынбасары.

3 Әдістемелік нұсқаулықтарды, оқу құралдарын және оқулықтарды баспаға шығаруға қарау және бекіту.

Оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерге пікір беру комиссиясының жетекшісі, профессор Зазулевская Л.Я.

Бекітуге 7 оқу құралдары ұсынылды:

1.Оқу құралы (уч. пособие): «Онкогинекология»

Автор: Садыкова Т.Т.

Рецензенттері:

  1. Балтабеков Н.Т.
  2. Хожаев А.А.

2. Оқу-әдістемелік құралы (уч.мед пособие): «Основы строения и реакционной способности органических соединений» часть 1.

Авторлары: Илиясова м., Кожамжарова А.С., Е.Н. Кириллова

Рецензенттері: Журавель И.А

Алиев Н.У.

3. Оқу-құралы (уч. пособие): «Заболевание зрительного нерва»

Авторлары: Утельбаева З.Т., Аубакирова А.Ж., Бердишева А.А.

Рецензенттері: 1.Степанова И.С., 2.Нургожаева Е.С.

4. Оқу-құралы (уч. пособие): «Нефрология»

Авторы: Канатбаева А.Б., Кабылбаев К.А.

Рецензенттері:1.Беркимбаев С.Ф.-С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ №1 интернатура және резидентура кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д., профессор.

2.Каражанова Л.Х.-Семей медицина академиясының интернатура кафедрасының меңгеруішісі, м.ғ.д., профессор.

3.Молдахметов М.С.-Астана медицина академиясының педиатриялық интернатура кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д., профессор.

5. Оқу құралы  (уч.п): «Жанұяны жоспарлаудың медициналық-әлеуметткі маңызы. Әйелдердің сексуалдық бұзылыстары» қазақ т.   Авторы: Омарова Ғ.К.

Рецензенттері:

  1. Есенова С.Ш.– С.Асфендияров атынағы Қазақ Ұлтық Медициналық Университетінің № 2 акушерия және гинекология кафедрасының доценті, м.ғ.д.

2. Исина Г.М. – Алматы қаласы Перинатология және балалар кардиохирургиясы орталығының директоры, м.ғ.д.

6. Оқу –әдістемлік құралы (уч.мет.п) «Философия»

Авторы: Бисембаева Х.У., Абдразакова Н.А.

Рецензенттері:1.Мырзалы С.Қ.- М.Тынышбаев атындағы ҚазККА профессоры, ф.ғ.д. профессор.

2.Анасова К.Т.-С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ аға оқытушысыі, ф.ғ.к.

7.Оқу әдістемелік құралы  (уч.п) «Болезни слизистой оболочки полости  рта».

 Электронды версия

Авторы : Зазулевская Л.Я.

Тех.авторы : Ж.Ж. Ажибекова, Г.С. Рахимбаева

1.Рецензенттер: Искакова К.А. – Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университетінің профессоры, физика-математика ғылымдарының докторы;

2.Шадинова К.С. –ҚазҰМУ информатика модулінің доценті, п.ғ.к.

1. Ұсынылған оқу-әдебиет құралдары бекітілсін.

4 Университет кафедраларында оқытудың инновациялық әдістерінің қолданылуын талдау

Баяндаушы: оқытудың инновациялық әдістерін енгізу бойынша топтың төрайымы Джардемалиева Н.Ж.

Серіктес баяндаушы: №1 терапия бойынша интернатура және резидентура ББК төрайымы Курманова Г.М.

 

1.Ақпаратты назарға алу.

2.Бекітілген енгізу актілердің қорытындылары бойынша ҚазҰМУ кафедраларында қолданылатын оқытудың интерактивті әдістерінің жинағын шығару.

Жауаптылар: ОД директорлары, оқытудың инновациялық әдістерін енгізу бойынша топтың төрайымы Джардемалиева Н.Ж., БТО директоры Баскакова И.В.

5 Стоматология ОД кафедраларында оқытудың инновациялық технологиясын қолданудың тәжірибесі.

Баяндаушы: стоматология ОД директоры Абдразаков Е.Х.

Серіктес баяндаушы: морфология ББК төрайымы Дюсембаева А.Т.

1. Ақпаратты назарға алу.

2.Стоматология ОД кафедраларының бірінде қолданылатын оқытудың интерактивті әдістерін көрсету.

Мерзімі: мамыр 2015 жыл.

Жауапты: стоматология ОД директоры Абдразаков Е.Х.

6 Әртүрлі: 2014-2015 оқу жылына «Жалпы медицина» факультетінің 3 курс студенттеріне арналған (ағылшын тілінде оқитын) эпидемиология бойынша жұмыс бағдарламаларын талқылау және бекіту.

Баяндаушы: «Қоғамдық денсаулық сақтау» ОД директоры Камалиев М.А.

1. 2014-2015 оқу жылына «Жалпы медицина» факультетінің 3 курс студенттеріне арналған (ағылшын тілінде оқитын) эпидемиология бойынша жұмыс бағдарламалары бекітілсін.
7 Шетел студенттерімен жұмыс жөніндегі факультет, 5В-110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау», 5В -11030300 «Фармация», 5В-130200 «Стоматология» мамандықтары бойынша 1 курс студенттеріне арналған жұмыс бағдарламаларын қарастыру және бекіту.

Баяндаушы: «Life sciences» ББК төрайымы Битанова Э.Ж.

1. Шетел студенттерімен жұмыс жөніндегі факультет, 5В-110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау», 5В -11030300 «Фармация», 5В-130200 «Стоматология» мамандықтары бойынша 1 курс студенттеріне арналған жұмыс бағдарламалары бекітілсін.
8 Мемлекеттік және орыс тілдерінде «Амбулаторлық –емханалық емхана» пәні бойынша «Педиатрия» және «Кардиология» мамандықтары бойынша резиденттерге арналған жұмыс бағдарламаларын қарастыру және бекіту.

Баяндаушы: педиатрия ББК төрайымы Божбанбаева Н.С.

1. Мемлекеттік және орыс тілдерінде «Амбулаторлық –емханалық емхана» пәні бойынша «Педиатрия» және «Кардиология» мамандықтары бойынша резиденттерге арналған жұмыс бағдарламалары бекітілсін.

 

 

Әдістемелік Кеңестің төрағасы,

ОТЖ жөніндегі проректор, профессор:                                                Тулебаев К.А.

 

ӘК хатшысы:                                                                                           Жунусова А.Ж.

 

 


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *