Басқарманың ұйымдық құрылымы штат кестесіне сәйкес функционалдық принципке сәйкес жасалады.

Құрылымдық бөлімнің ұйымдастырушылық және функционалдық құрылымы.

Басшылық құрамындағы құрылымдық бөлімшелердің қызметі осы Қағидаға сәйкес халықаралық ынтымақтастықты реттейді.

Халықаралық ынтымақтастық әкімшілігінде, халықаралық ынтымақтастық әкімшілігінің бастығы басшылық етеді, оның қызметі лауазымдық нұсқаулықпен реттеледі.

Халықаралық ынтымақтастық бөлімінің басшысына тікелей бағыныстылығында халықаралық ынтымақтастық әкімшілігі бар.

Халықаралық ынтымақтастық әкімшілігінің міндеттерін бөлу және жұмыстан босату тәртібі, провост бекіткен бөлім қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарымен анықталады.