Департамент туралы, Ішкі аурулар оқу департаменті, Оқу департаменттерi.

Ішкі аурулар оқу департаменті    

       Ректор бұйрығымен  және ғылыми кеңес шешімі негізінде құрылған (№ 10  Бұйрық 30 маусым  2010 жыл)  және Университет жарылығына, оқу департаменті туралы 01.09.2012 маусымдағы ережесіне сәйкес, 2012 маусымда өзгертіліп, қосымшалар енгізілген.

Департаменттің негізгі мақсаты тәжірибелік-ұйымдастыру шараларын оқу үрдісінде қамтамасыз ету,  білім сапасын  компетентті-бағытталған әдістеме нәтижесін жоғарлату.

1

Департамент жұмысының негізгі мақсаттары:

Оқу  үрдісін бағыттаумен қатар кафедралар мен модульдерде тәжірибені ұйымдастыру

Департаментте барлық деңгейде білім бағдарламасын іске асады;

 • Білім бағдарлама моделін анықтау және әдістемелік үйлесімдер, оқуға жауапты оқитын адамның қалыптасуын қамтамасыз ету, оларды ары қарай өз бетінше оқуға дайындау, өмірдің соңғына дейін оқу.

Ішкі аурулар Оқу департаментінің негізгі мінездемесі

Ішкі аурулар оқу департаментінің құрамында 27 кафедра бар, оның бірі «Геронтология және гериатрия» 03 қаңтар 2013ж Ғылыми Кеңес ұйғарымымен құрылған. Бұйрық № 213 25.01.2013ж.

 1. Ішкі аурулар кафедрасы №1, кафедра меңгерушісі м.ғ.д., проф. Тукешева Б.Ш.
 2. №2 терапия бойынша интернатура және резидентура кафедрасы, кафедра меңгерушісі м.ғ.д. доц. Айдаргалиева Н.Е.
 3. №2 терапия бойынша интернатура және резидентура кафедрасы, кафедра меңгерушісі м.ғ.д. проф. Даулетбакова М.И.
 4. Жедел медициналық жәрдем беру кафедрасы, каф. мең. м.ғ.д., проф. Турланов К,М.
 5. Модульді аллергология модуль меңгерушісі м.ғ.д., профессор Испаева Ж.Б.
 6. №1 терапия бойынша интернатура және резидентура кафедрасы, кафедра меңгерушісі м.ғ.д., профессор Палимбетов Д.С.
 7. №4 ішкі аурулар кафедрасы, каф.мең. м.ғ.д., профессор Касенова С.Л.
 8. Модульді ревматология модуль меңгерушісі м.ғ.д., профессор Сейсембаев А.Ш.
 9. Ішкі аурулар пропедевтикасы кафедрасы, каф.мең. м.ғ,д., проф. Есенжанова Г.М.
 10. Амбулаторлық-емханалық терапия кафедрасы,  каф.мең. м.ғ.д., проф.   Исаева Ш.Г.
 11. Фтизиопульмонология кафедрасы, каф.мең. м.ғ.д., проф. Ракишева А.С.
 12. №1 интернатура және резидентура ЖПД  кафедрасы, каф.мең. м.ғ.д., профессор Култаев М.С.
 13. №2 интернатура және резидентура ЖПД  кафедрасы, каф.мең. м.ғ.д., профессор Бегимбетова Р.С.
 14. №3 интернатура және резидентура ЖПД  кафедрасы, каф.мең..к.м.н. Акажанов Н.А.
 15. Клиникалық фармакология, ЛФК және физиотерапия кафедрасы, каф.мең. м.ғ.д., профессор Кайырбеков А.К.
 16. Модульді дерматовенерология, модуль мең. м,ғ,д., проф. Нурушева С.М.
 17. Клиника-лабораторлық диагностика және молекулярлық медицина кафедрасы, каф.мең. доц. Бейсембаева Ш.А.
 18. Модуль ИТВ-инфекция және инфекциялық бақылау, модуль мең. м.ғ.д., профессор Нугманова Ж.С.
 19. Инфекцилық және тропикалық аурулар кафедрасы, м.ғ.д., профессор Дуйсенова А.К.
 20. Нейрохирургия кафедрасы, каф.мең. м.ғ.д., профессор Жанайдаров Ж.С.
 21. Жүйке аурулары кафедра, каф.мең. м.ғ.д., профессор Нургужаев Е.С.
 22. Неврология бойынша интернатура және резидентура кафедрасы, каф.мең. м.ғ.д., профессор Каменова С.У.
 23. Психиатрия, психотерапия және наркололгия кафедрасы, каф.мең. м.ғ.д., профессор Алтынбеков С.А.
 24. Психиатрия, психотерапия және наркология бойынша интернатура және резидентура кафедрасы, каф.мең. м.ғ.д., профессор Джарбусынова Б.Б.
 25. Эндокринология кафедрасы, каф.мең. м.ғ.д., профессор Абылай улы Ж.
 26. Модульді нефрология, модуль меңгерушісі  м.ғ.д., профессор Канатбаева А.Б.
 27. Модульді геронтология және гериатрия, модуль меңгерушісі м.ғ.к. Ешманова А.К.

 

 

 

Оқу департаменті кадрлар құрамы

Оқу департаменті құрамында 2 адам:

 • оқу департаменті директоры, әдіскер-1

2010-2011 жж. – м.ғ.д., профессор Исаева Б.Г., әдіскер – Кабылбекова  С.С.,

2011-2012 жж. –  м.ғ.к., доцент Жангелова Ш.Б., әдіскер  – Кабылбекова  С.С.,

2012-2013 жж. – м.ғ.к., доцент Жангелова Ш.Б., 2013ж.наурыздан – м.ғ.к., доцент Бейсебаева У.Т.,  хатшы — Кабылбекова  С.С.

2013-2014 жж. Ішкі аурулар оқу департаменті екі департаментке бөлінген ІАОД №1 және ІАОД №2

ІАОД №1 – м.ғ.к., доцент Бейсебаева У.Т.,  хатшы — Кабылбекова  С.С.

ІАОД №2 – м.ғ.к., доцент Садыкова Ш.С., хатшы – Отарбаева М.С.

«Жалпы медицина» мамандығы бойынша дәрігерлерді даярлауда білімді профессор-оқытушылық құрам, профессорлар, медицина ғылымы доценттері және кандидаттары кафедраның штаттық кестесіне сәйкес даярлайды. Соңғы үш жылда оқытушылар құрамынан 8 докторлық және 17 кандидаттық диссертация қорғалды.

Штаттық кесте бойынша профессор-оқытушы құрамы, 2010-13 жылы ішкі аурулар оқу департаментінде 321, оның ғылыми дәреже және атақпен 180 (56,1%). Базалық білімі жоқ профессор-оқытушы құрамы — 0,5%.   Профессор-оқытушылық құрамның толықталуы 2010-2011 оқу жылынан 2012-2013 оқу жылында — 93,2 %, қосымша қызмет атқарушылармен толықтырылатын кафедраларда бар (интернатура және резидентура кафедрасы және терапия).

Мемелекеттік тілде сабақ үйрететін професор-оқытушылық құрамы – 87,6%.

Профильды мамандық бойынша кадр дайындау интернатура, клиникалық ординатура, аспирантура, докторантура, ізденуші, стажер-оқытушы, магистратура арқылы жүзеге асып ары қарай диссертациялық жұмыс қорғағаннан кейін оқытушы қызметіне ауыстырылады.

Оқытушылардың педагогикалық біліктілігін жетілдіру БЖФ, Насыбулин атындағы педагогикалық шеберлік мектебінде, әдістемелік, ғылыми конференция, семинарларда жүйелі түрде жетілдіріп отырады.

Факультет ПОҚ халықаралық ғылыми және ғылыми-пеагогикалық конференцияларға және семинарға белсенді түрде ққатысады.

ПОҚ жалпы  санынан, ағылшын тілде оқыту саны 27, оның ішінде ғылыми дәрежесі және атағы бар 24 (96,8%), оның ішінде 9 ғылым докторы, профессорлар. Барлық оқытушылар ағылшын тілінен оқу курсын өткен және сертификат алған.

Моральды-психологиялық  климат  барлық факультет кафедраларында және ішкі аурулар оқу департаментінде өте жайлы.

 

ПОҚ  қолдауымен біліктілігін жетілдіру 

2010-2011 оқу жылында

Професор-оқытушы құрамы мынандай семинарда оқыды:

 1. Оқыту жүйесіне жаңа жетістіктер енгізу
 2. Мастер-класс
 3. «Кері байланысь»
 4. «Менеджмент МЛУ-ТБ т ШЛУ-ТБ ұлттық программ және субұлттық деңгей»

2012-2013 оқу жылында 194 оқытушы КазҰМУ және басқа мекемелерде профессионалдық дайындықтан және қайта даярлаудан өтті: Халықаралық қысқы мектеп

 1. Презентация жасау өнері – 60,
 2. Іскерлік орысша – 3,
 3. Іскерлік қазақша – 3,
 4. Іскерлік ағылшынша – 3,
 5. Кредиттік технология – 37,
 6. ТДО – 5,
 7. Оқытушылық мастер мектебі – 34,
 8. Медициналық ЖОО метриялық, математико-статистикалық негізге сүйене отырып, студенттердің клиникалық дағдыны дамыту деңгейін обьективті  бағалауды құрастыру – 46
 9. Медицинадағы білім менеджменті -2
 10. «Жоғарғы медициналық мектеп оқытушыларының базалық компетенциясы» — 1

 

10-11 қазан 2013 департамент «Совершенствование медицинского образования через инновации» тақырыбында медициналық білім бойынша II Орталық-азиаттық  конференцияға қатысты.

10 қазанда пленарлы отырысынан кейін медициналық ЖОО проректорларына арналған «Компетентностный подход к разработке образовательных программ» тақырыбында Қарғанды медициналық университетінің ректорат залында дөңгелек стол ұйымдастырды.

МКТУ ректоры Шалхарова Ж.С.   «Прошлое, настоящее и будущее исследований в медицинском образовании в Международном Казахско-Турецком университете им. Х.А Ясави» тақырыбымен баяндама жасады.

Жангелова Ш.Б. біздің университетінің  «Жалпы медицина» білім беру бағдарламасы жұмысымен таныстырып, біздің  білім моделіне, негізгі бес  компетенцияға,  бағытталған білім нәтижесіне аса көңіл бөліп презентация ұсынды.

 


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *