Университет туралы.

Миссия

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті – бұл шетелдік және отандық ғалымдарды кеңінен тартумен қоса әрдайым ғылыми әлеуетін арттыра отырып, медициналық және фармациялық білім беру біліктілік-бағыттау моделін жүзеге асыру арқылы фармация және денсаулық сақтау саласында бәсекеге қабілетті мамандарды көпсалалы дайындау бойынша Орта Азияда көшбасшы, инновациялы-бағытталған және әлеуметтік – жауапты университет»

Миссия

Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова – это инновационно-ориентированный  и социально-ответственный  университет, являющийся лидером в Центральной Азии по многоуровневой подготовке конкурентоспособных  специалистов здравоохранения и фармации через реализацию компетентностно-ориентированной модели медицинского  и фармацевтического образования  с широким привлечением отечественных и зарубежных учёных и постоянным наращиванием научного потенциала.

Vision

KazNMU is a socially responsible leader recognized by the international community in health education system, educating competitive and sought-after professionals, ensuring the unity of science, education and practice through the introduction of innovative technologies in all spheres of activities, developing national scientific medical school and promoting its traditions.

Purpose

Providing high competitiveness of KazNMU and its transformation into the international level university.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *