Перечень документов для магистратуры

Правила приема в докторантуру и магистатуру.

Специальности магистратуры

Магистратураға және PhD докторантураға мамындық пәндер бойынша емтихандардың КЕСТЕСІ

Менеджмент проф. (2016)

Менеджмент научн.-пед.(2016)

Вст_МГ_ОЗ_каз_проф

Вст_МГ_ОЗ_каз_НП

Вст_МГ_СД_каз_проф

Вст_МГ_СД_каз_НП

Перечень вопросов каз маг ТПФ 2016

Перечень вопр. вступ. экзам., маг., Фармация, 2016, каз. — 2016 г.


 

Емтиханның сұрақтары

2015 – 2016 оқу жылы 6М110200- Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша магистратура үшін емтихан бағдарламасы

Менеджмент 6М050700 мамандығы бойынша магистранттар үшін түсу емтиханының 2014 – 2015 оқу жылындағы

6М110300 – Мейірбике ісі мамандығы бойынша магистратураға 2013-2014 оқу жылдарына оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М110500_–_Медико-профилактикалық_іс_(ғылыми_және_педагогикалық_бағыт)__мамандығы

6М110400 – «Фармация» мамандығы МЖМБС 7.09.111-2009 бойынша магистратурға түсуге арналған ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

6М074800 – Фармацевтикалық өндіріс технологиясы мамандығы МЖМБС 7.09.183-2010 бойынша магистратураға түсуге арналған ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «6М110100 — МЕДИЦИНА»


Размещение госзаказа от МЗ РК

Размещение госзаказа от МЗ РК — магистратура


 

Магистратура мамындықтардың пәндер бойынша емтихандардың КЕСТЕСІ

1. 6М110100 – медицина 19.08.2015 09-00 №279  каб. ,  жалпы гигиена  және экология кафедра-сы,ҚазҰМУ  №1 оқу корпусы  (INTRO – П ) Мекен жайы:Төле би  көшесі, 94
2. 6М110200 — қоғамдық денсаулық сақтау 18.08.2015. 09-00 №118 каб.,  денсаулық сақтау саясаты және басқару кафедрасы

ҚазҰМУ  №1 оқу корпусы  (INTRO – IY  )

Мекен жайы:Төле би  көшесі , 94

3. 6М110300 –  мейірбике іс 19.08.2015. 09-00 №118  каб.,  денсаулық сақтау саясаты және басқару кафедрасы,

ҚазҰМУ  №1 оқу корпусы  (INTRO – IY  )

Мекен жайы:Төле би көшесі , 94

 

4.

6М050700- менеджмент 19.08.2015. 13-00 №118  каб.,  денсаулық сақтау саясаты және басқару кафедрасы,

ҚазҰМУ  №1 оқу корпусы  (INTRO – IY  )

Мекен жайы:Төле би көшесі , 94

5. 6М110500 –  медико-профилактикалық   іс

 

18.08.2015. 09-00 №281  каб.,  жалпы гигиена  және экология кафедра-сы,ҚазҰМУ  №1 оқу корпусы  (INTRO – П ) Мекен жайы:Төле би  көшесі, 94
6. 6М110400 – фармация 18.08.2015. 09-00 №150  каб.,  фармацевтикалық факультеті

ҚазҰМУ  №2 оқу корпусы

Мекен жайы: Богенбай батыра көшесі , 151-а

7. 6М074800 –  фармацевтикалық өндірістін  технологиясы 19.08.2015. 09-00 №150  каб.,  фармацевтикалық факультеті

ҚазҰМУ  №2 оқу корпусы

Мекен жайы: Богенбай батыра көшесі , 151-а