Перечень документов для магистратуры

Правила приема в докторантуру и магистатуру.

Специальности магистратуры

Магистратураға және PhD докторантураға мамындық пәндер бойынша емтихандардың КЕСТЕСІ

Менеджмент проф. (2016)

Менеджмент научн.-пед.(2016)

Вст_МГ_ОЗ_каз_проф

Вст_МГ_ОЗ_каз_НП

Вст_МГ_СД_каз_проф

Вст_МГ_СД_каз_НП

Перечень вопросов каз маг ТПФ 2016

Перечень вопр. вступ. экзам., маг., Фармация, 2016, каз. — 2016 г.


 

Емтиханның сұрақтары

2017 – 2018 оқу жылы 6м050700 – менеджмент  мамандығы бойынша магистратура үшін емтихан бағдарламасы

+Менеджмент мамандығы қазақша

Менеджмент

2017 – 2018 оқу жылы 6м110500 – медициналықпрофилактикалық ісі  мамандығы бойынша магистратура үшін емтихан бағдарламасы

МПД, программа вступительного экзамена, магистратура, каз.

МПД 1 беті МПД 2 беті

2017 – 2018 оқу жылы 5в110200- қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша магистратура үшін Емтихан бағдарламасы

Программа каз вступительного экз в магистр

ОЗ 1 беі ОЗ 2 беті

6М110300Мейірбике ісі  мамандығы бойынша 2017 – 2018 оқу жылына Магистратураға қабылдауға арналған емтихан бағдарламасы

СД, программа вступительного экзамена, магистратура, каз. (2)

СД 1 беті СД 2 беті

2017 – 2018оқу жылына 6м074800 фармацевтикалық өндіріс технологиясы мамандығы бойынша магистратураға түсуге арналған емтихан бағдарламасы (бір жылдық, екі жылдық бағыттар)

ТФП, программа вступительного экзамена, магистратура, каз.

ТФП-1 беті ТФП-2 беті

2017 – 2018 оқы жылының 6м110400 – «фармация» мамандығы бойынша магистратураға түсу үшін арналған емтихан бағдарламасы

Фармация, программа вступительного экзамена, магистратура, каз.

Фармация-1 беті Фармация-2 беті

2017 – 2018 оқу жылы 6м110100- медицина мамандығы бойынша магистратура үшін емтихан бағдарламасы

(ғылымипедагогикалык бағыт)

Медицина магистратура на каз.яз

Медицина

Программа вступительного экзамена в магистратуру По специальности 6м050700 – менеджмент (профильное направление) На 2017 – 2018 учебный год

Менеджмент-на рус.яз

Менеджмент

 


Размещение госзаказа от МЗ РК

Размещение госзаказа от МЗ РК — магистратура


 

Магистратура мамындықтардың пәндер бойынша емтихандардың КЕСТЕСІ

1. 6М110100 – медицина 19.08.2015 09-00 №279  каб. ,  жалпы гигиена  және экология кафедра-сы,ҚазҰМУ  №1 оқу корпусы  (INTRO – П ) Мекен жайы:Төле би  көшесі, 94
2. 6М110200 — қоғамдық денсаулық сақтау 18.08.2015. 09-00 №118 каб.,  денсаулық сақтау саясаты және басқару кафедрасы

ҚазҰМУ  №1 оқу корпусы  (INTRO – IY  )

Мекен жайы:Төле би  көшесі , 94

3. 6М110300 –  мейірбике іс 19.08.2015. 09-00 №118  каб.,  денсаулық сақтау саясаты және басқару кафедрасы,

ҚазҰМУ  №1 оқу корпусы  (INTRO – IY  )

Мекен жайы:Төле би көшесі , 94

 

4.

6М050700- менеджмент 19.08.2015. 13-00 №118  каб.,  денсаулық сақтау саясаты және басқару кафедрасы,

ҚазҰМУ  №1 оқу корпусы  (INTRO – IY  )

Мекен жайы:Төле би көшесі , 94

5. 6М110500 –  медико-профилактикалық   іс

 

18.08.2015. 09-00 №281  каб.,  жалпы гигиена  және экология кафедра-сы,ҚазҰМУ  №1 оқу корпусы  (INTRO – П ) Мекен жайы:Төле би  көшесі, 94
6. 6М110400 – фармация 18.08.2015. 09-00 №150  каб.,  фармацевтикалық факультеті

ҚазҰМУ  №2 оқу корпусы

Мекен жайы: Богенбай батыра көшесі , 151-а

7. 6М074800 –  фармацевтикалық өндірістін  технологиясы 19.08.2015. 09-00 №150  каб.,  фармацевтикалық факультеті

ҚазҰМУ  №2 оқу корпусы

Мекен жайы: Богенбай батыра көшесі , 151-а