Перечень документов для докторантуры

Правила приема в докторантуру и магистратуру.

Перечень специальностей

Магистратураға және PhD докторантураға мамындық пәндер бойынша емтихандардың КЕСТЕСІ

вст_PhD_каз_НП

вст_PhD_каз_проф

Программа вст.экзамена, МПД, (каз.)

Перечень вопр. вступ. экзам.,докт.,Фармация,2016, каз. — 2016 (2)

Перечень вопросов каз док ТПФ 2016


Емтиханның сұрақтары

2017 – 2018 оқу жылы 6d110200- қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша докторантура үшін емтихан бағдарламасы (ғылымипедагогикалык бағыт)

Қоғамдық денс.сақт Қоғамд.денс.сақт-докторант

Қоғамдық денсаулық сақтау на каз.яз-доктор

6д110400– «фармация» мамандығы бойынша докторантураға түсуге арналған емтиханның бағдарламасы На 2017 – 2018оқу жылына

Фармация докт-2 беті Фармация докт-1 беті

Фармация, программа вступительного экзамена, докторантура, каз.

2017 – 2018 оқу жылына

6d074800 фармацевтикалық өндіріс технологиясы мамандығы бойынша phd докторантураға түсуге арналған емтихан бағдарламасы

ТФП докт.каз.яз-2 стр ТФП докт.каз.яз-1 бет

ТФП, программа вступительного экзамена, докторантура, каз.

2017 – 2018 оқу жылы 6d110100- медицина мамандығы бойынша докторантура үшін емтихан бағдарламасы

(ғылымипедагогикалык бағыт)

Медицина докт

Медицина на каз.яз-доктор


Размещение госзаказа от МЗ РК — докторонтура


PhD  докторантураға мамындық пәндер бойынша емтихандардың КЕСТЕСІ

1. 6D110100 —  медицина 17.08.2015.18.08.2015. 09-0009-00 №279  каб.,   жалпы гигиена  және экология кафедра-сыҚазҰМУ  №1 оқу корпусы  (INTRO – IY  )

Мекен жайы:Төле би көшесі , 94

2. 6D110200 —  қоғамдық денсаулық сақтау 17.08.2015. 09-00 №118 каб.,  денсаулық сақтау саясаты және басқару кафедрасыҚазҰМУ  №1 оқу корпусы  (INTRO – IY  )

Мекен жайы:Төле би көшесі , 94

3. 6D110400 — фармация 17.08.2015. 09-00 №150 каб.,  фармацевтикалық факультетіҚазҰМУ  №2 оқу корпусы

Мекен жайы: Богенбай батыра көшесі , 151-а

4. 6D074800 –  фармацевтикалық өндірістін  технологиясы 17.08.2015. 09-00 №150 каб.,  фармацевтикалық факультетіҚазҰМУ  №2 оқу корпусы

Мекен жайы: Богенбай батыра көшесі , 151-а