С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІНІҢ САПА САЛАСЫНДАҒЫ САЯСАТЫ

 

Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті Еңбек Қызыл Ту орденімен марапатталған, Ұлттық мәртебе және инновациялық – бағытталған университет мәртебесі берілген, өзінің өмірлік тарихында күні бүгінге дейін отандық медициналық білім беру көшбасшылық орнын сақтаған, Қазақстанның ежелден келе жатқан медициналық жоғары оқу орны болып табылады.

Университеттің жетістіктері басшылық пен ұжымның мемлекет тарапынан қойылатын реттеу талаптары мен мүдделі тараптардың, тұтынушылардың сұраныстары мен болжамдарына сәйкес сапаны ұстануы мен  қызметті үнемі жақсартуының нәтижесі болып табылады.

   2013-2015 жылдардағы негізгі сапа саласындағы негізгі бағыттар:

 1. Жоғары білікті профессорлық — оқытушылық құрам және қазіргі заман талаптарына сай материалдық-техникалық база қамтамасыз ете алатын білім беру қызметінің ең үздік дәрежесін көрсету;
 2. Жаңартылған ғылыми зерттеу базасы арқылы ПОҚ, қызметкерлерді және білім алушыларды ғылыми зерттеулерге кеңінен еліктіру, олардың ғылыми әлеуетін жүзеге асыру үшін жағдайлар жасау;
 3. Университеттің клиникаларымен клиникалық базалардың емделушілеріне жоғары білікті медициналық көмек көрсету;
 4. Қызметкерлермен білім алушыларға кәсіби және жеке қасиеттерді, азаматтық міндеттерін және отаншылдығын дамытуға, шығармашылық әлеуетін жүзеге асыру үшін мүмкіндік беретін креативтік орта жасау;
 5. Біздің қызметтердің сапасын жақсартатын инновациялық әдістермен технологияларды қолдану;
 6. Білім алушылардың, ПОҚ және қызметкерлердің академиялық мобильдігін кеңейту мүмкіндіктерін және қызмет көрсетудің халықаралық стандарттарға жету үшін, шетелдік серіктестермен өзара тиімді қатынастарды кеңейту және нығайту.

Тұтынушылар мен мүдделі тараптардың қанағаттануын және сенімдерін ұдайы жоғарылатуға апаратын, сонымен қатар сапа менеджменті жүйесі нәтижелілігінің жоғарылауына бағытталған саясатты жүзеге асыру үшін университеттің жоғарғы басшылығы және ұжымы ортақ жауапкершілікті өз міндеттеріне алады.

       

                                            2013-2015 ЖЖ. АРНАЛҒАН С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰМУ-НІҢ САПА САЛАСЫНДАҒЫ МАҚСАТТАРЫ

Саясатқа сәйкес қызмет бағыттары Саясат базасында стратегиялық мақсаттары Мақсат жетістіктерінің көрсеткіштері  Жетістіктердің мерзімі  

 

Жауаптылар

2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Жоғары бiлiктi профессорлы-оқытушы  құрамы және қазiргi материалды-техникалық базаны қамтамасыз ете алатын  жоғарғы деңгейде бiлiм беру қызметін  көрсету; 1.1.Бiлiм беру бағдарламаларын бәсекелесе алатын кадрларды дайындауға қамтамасыз етуіне жетілдіру 1.1.1.Мамандандырылған аккредитациядан өту, бірлік 2 2 2 Деканаттар, ОД, ОӘЖД
1.1.2.Тiзiмдеменiң құрамдас бөлiктерін таңдау бойынша, мамандықтар бойынша

Бакалавр, интернатура,

резидентура

Магистратура

Докторантура PhD, % жаңарған құрамдасты рационализациялау

 

 

20

20

20

 

 

25

25

25

 

 

30

30

30

Жоғарғы медициналық мектебі, ОӘЖД
1.2.Оқу-әдістемелік базаны дамыту 1.2.1.Университеттің оқу әдебиеттер қорын үнемі толықтыру,

% алдыңғы жылдан

30 35 40 ОД,ОӘЖД, мемлекеттік сатып алу және материалдық жабдықтау басқармасы
1.2.2.Оқу құралы және әдістемелік мінездеме, монография басылымдары,саны 89 99 110 Кафедралар
1.2.3.Сапаның құжатталған процедураларын құрастыру және субпроцесстерді сәйкестендіру

 • «Білім беру процессін басқару»;
 • «Ғылыми-зерттеу процессін басқару;
 • «Тәрбие беру процессін басқару»;
 • «ПОҚ және медицина қызметкерлерін біліктілігін жоғарылатуын басқару»;
 

 

 

 

6

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

1

СМЖ бөлімі
2. ПОҚ, қызметкерлер және білім алушыларға ғылыми мүмкіндіктерін жүзеге асыруға  ғылыми зерттеуге және ғылыми-зерттеу базаны жаңғырту арқылы және жаппай  жүзеге асырулары арқылы жағдай жасау; 2.1.Ғылыми-зерттеу қызметінің тиімділігін жоғарылату   және дамыту 2.1.1.Денсаулық сақтаудың басты бағыты бойынша ЖОО ішіндегі грантты тағайындау үшін жыл сайын болатын байқауды ұйымдастыру және жүргізу 15 20 25 Б.Атшабаров атындағы ІжҚМҒЗИ, кафедралар
2.1.2.Білім беру және ғылымға қатысты сұрақтар бойынша  жетекші білім беру және алыс шет елдермен ғылыми – инновациялық орталықтарындағы  стратегиялық серіктестікті дамыту, келісім шарт саны 10 15 17 ОӘЖД,   Б.Атшабаров атындағы ІжҚМҒЗИ, халықаралық ынтымақтастық бөлімі
 2.1.3.Ғылыми — білім беру клиникалық класстерін: университет базасында республикалық медициналық ғылым және білім беру ұйымын біріктіруін құрастыру 1 Б.Атшабаров атындағы ІжҚМҒЗИ, Клиникалық жұмыстар бойынша департамент
2.2.Ғылыми – зерттеу мүмкіндіктерін жоғарлату 2.2.1.Отандық және халықаралық деңгейде бәсекеге қабілетті  ғылыми-техникалық бағдарламасын орындау, саны 5/5 10/7 15/10 Б.Атшабаров атындағы ІжҚМҒЗИ, кафедралар
2.2.2.%  алдыңғы жылдан ғылыми зерттеу басылым нәтижелер-ін  жоғарғы  рейтингті шет елдік басылымдардағы үлесін жоғарлату 40 60 70 Б.Атшабаров атындағы ІжҚМҒЗИ, кафедралар
2.2.3.Ғылыми зерттеулерге қатысушылардың, ПОҚ үлесін жоғарылату, % алдыңғы жылдан 40 60 70 Б.Атшабаров атындағы ІжҚМҒЗИ, кафедралар
2.3.Білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын дамыту 2.3.1.Білім алушыларды республикалық байқауларға қатыстыру, саны 15 22 27 Б.Атшабаров атындағы ІжҚМҒЗИ, кафедралар
2.3.2.Білім алушыларды халықаралық байқауларға қатыстыру, саны 12 13 15 Б.Атшабаров атындағы ІжҚМҒЗИ, ОӘЖД, кафедралар
2.3.3.Басылым мақалаларымен  ғылыми зерттеулерге интерндердің қызығушылықтарын арттыру, % 100 100 100 Б.Атшабаров атындағы ІжҚМҒЗИ,  ЖММ кафедралары
3. Университет клиникаларында және клиникалық базаларда емделушілерге жоғарғы білікті медициналық көмек көрсету; 3.1.Жаңа заманауи бағыттағы клиникалық қызметін, профилактика  әдістерінің тиімділігін енгізу, диагностика, реабилитациялық емделуші және емдеуді дамыту 3.1.1.Клиникалық базаны дамыту,  %  алдыңғы жылдан  30-ға  40-қа   50-ге  Клиникалық жұмыстар бойынша департамент, Экономика және қаржы департаменті
 3.1.2.ОКО базасында медициналық көмек көрсетуге мамандандырылған  түрлерін дамыту, Ішкі аурулар клиникасы және стоматология институты, бірлік 7 8 9 ОКО,  Ішкі аурулар клиникасы және стоматология институты
3.1.3.Кепілденген тегін медициналық көмек көрсетуге қатысу көлемі + + + Клиникалық кафедралар, ОКО,  Ішкі аурулар клиникасы және стоматология институты
3.1.4.Университеттің жекеменшік клиникасының құрылысы, бірлік 1 Эксплуатациялық жұмыс бойынша департаменті
4. Қызметкерлерге және білім алушыларға  мамандықтары бойынша және жеке қасиеттерін дамытуға азаматтық позицияны және отан сүйгiштiгін, шығармашылық потенциалын жүзеге асыруы үшін  креативті орта құру; 4.1.Жалпы мәдени және кәсіби байланыс, академиялық мобильділікті жоғарлату саласында компетенция деңгейін жоғарылату 4.1.1.ҚазҰМУ үш тілдік білім алу Бағдарламасы бойынша ПОҚ  оқыту, білім алушылардың үлесі % 15 30 45 ОӘЖД,  кафедралар
4.1.2.ПОҚ және қызметкерлерді ағылшын тілі (тілдік даярлау орталығы)  арқылы халықаралық ынтымақтастықты дамыту және негізгі халықаралық қызмет үшін жағымды орта құру, тұлға  

100

 

100

 

100

Тілдік даярлау орталығы, АРДБ
4.2.Білім алудың қол жетімділігі, оқу-әдістемелік қамтамасыз ету ортасы, сонымен қатар сырттай білім алу формасында  да сапаны жоғарылату 4.2.1.Студенттерге ақпаратты-коммуникациялық технология (АКТ) және кең  жолақты ғаламторды теңдей мүмкіндіктерін қамтамасыз ету,% 40 50 70 Ақпараттық технологиялар департаменті
4.2.2.Алшақтағы жетекші ресурстарды білім беру және ғылыми орталықтарына мүмкіндіктермен қамтамасыз ету, бірлік 2 3 4 Ақпараттық технологиялар департаменті, кітапхана
4.2.3.Ақпараттық — коммуникациялық қамтамасыз ету (видео бақылау жүйесін орнату, кіші-АТС,  локальды есептеу желісін, Wi-Fi қолдау,  клиникалық базаларды мобильді интернетпен қамтамасыз ету т.б.) + + + Ақпараттық технологиялар департаменті
4.2.4.Скринингтік бақылаулардың қамтылуын қамтамасыз ету.  «Дені сау студент» бағдарламасын жүзеге асыру,  % 100 100 100 Деканаттар, Клиника жұмыстары бойынша департаменті
4.2.5.Скринингтік бақылаулардың қамтылуын қамтамасыз ету.  «Дені сау ПОҚ» бағдарламасын жүзеге асыру, % 100 100 100 ОД, Клиникалық жұмыстар бойынша департаменті
4.3.Түлектердің жұмысқа орналасуына  көмектесу жүйесін дамыту 4.3.1.Медициналық    қызмет атқарудың әлеуеттік медициналық кадрларына түлектердің ортақ санына қызығушылық арттыруда, жалпы түлектер санынан жұмысқа орналастырылған түлектер %  

88

 

90

 

92

Жұмыспен қамту және мансап қызметі
4.4.Қосымша білім беру бағдарламасын кеңейту, педогогикалық кадр тәжірибесін жақсарту 4.4.1.Зерттеме білім беру бағдарламасы магистрлармен және шетелдік жоғарғы оқу орындарымен бірлескен, бірлік 2 4 4 ЖММ
4.4.2.Қызметкерлермен ПОҚ-тың біліктілікті жоғарылатудың бірге мақсатты бағдарламаларын жасау (бірінші кезекте аса тапшы мамандықтар), дана 1 1 1 ДкББИ
4.4.3.ПОҚ жаңа білім беру технологияларына үйрету ,%  

65

 

85

 

100

ОӘЖД, АРДБ, кафедралар
4.4.4.Мемлекет ішінде  ПОҚ тәжірибе арттыруға жіберу біліктілігін жоғарылату, қайта даярлауға, % 50 55 60 ДкББИ, АРДБ,  ОД, кафедралар
4.4.5.Мемлекеттік «Болашақ» бағдарламасы арқылы шетелге тәжірибе арттыруға ПОҚ біліктілігін жоғарылату, қайта даярлау 25 30 35 АРДБ, ОД, кафедралар
4.4.6.Құрылымдық бөлімшелер басшыларын менеджмент сұрақтары бойынша білім беруде және ғылымда дайындау және қайта дайындау,тұлға 28 28 28 АРДБ, ҒЗЖМБ, СМЖ бөлімі
4.4.7.СМЖ ішкі аудиторларын және жетекші аудиторларды дайындау, тұлға 23 23 23 СМЖ бөлімі
4.4.8.Кайдзен үздіксіз жақсарту стратегиясына, Кайдзенге студенттердің қызығушылығын жүзеге асыру, идея саны 20 20 20 СМЖ бөлімі
4.5.Гармониялық дамыған, рухани-адамгершiлiк және мәдени тұлға арқылы мәдени студенттердiң эстетикалық бiлiм беруін қалыптастыру 4.5.1.Қоғамдық пайдалы еңбек, корпоративтiк әдепке,  жанашыр дәрiгер- тәрбиеші  қайырымдылықтың, гуманизмның кәсiби бағдарларының қалыптастыруы және науқасқа студенттердi қосу, % қамту (1-4 курстар)  

100

 

100

 

100

Студенттердің әлеуметтік-мәдени құзіретін қалыптастыру бойынша департаменті, деканаттар
4.5.2.Студенттерде жол ұстаушылық, дәстүр және кәсiби әдеп нормаларына кәсiби бiрлестiк, құндылықтарын және корпоративтi мәдениетін қалыптастыру(профилактикалық дәрістерді оқу) (5-6 курстар), % қамту  

 

100

 

 

100

 

 

100

Студенттердің әлеуметтік-мәдени құзіретін қалыптастыру бойынша  департаменті, деканаттар
4.5.3.Студенттер үшін әлеуметтік- тұрмыстық жағдайын қамтамасыз ету, % жағдаймен қанағаттануы  

 

60

 

 

70

 

 

80

Студенттердің әлеуметтік-мәдени құзіретін қалыптастыру бойынша департаменті, деканаттар
4.5.4.Әлеуметтік-психологиялық қолдауына университеттің психологиялық қызмет көрсетуі, студенттер % қамтылуы  

 

30-50

 

 

50-70

 

 

70-90

Коммуникативті дағдылар орталығы
4.5.5.ПОҚ, қызметкерлер, білім алушылардың университет жағдайымен және қызметімен қанағаттануын зерттеу,

% қамту:

 • ПОҚ және қызметкерлер;
 • Бакалавр жалпы санынан;
 • интерн,
 • магистрант,
 • докторант,
 • резидент;
 • түлектер;
 

 

 

 

 

 

80

10

90

90

90

90

40

 

 

 

 

 

 

80

10

90

90

90

90

40

 

 

 

 

 

 

80

10

90

90

90

90

40

 

 

 

 

СМЖ бөлімі

5. Қызмет сапасын жақсарту үшін инновациялық әдісті және технологияны қызметте  қолдану 5.1.Білім беру бағдарламасының  технологиясын, әмбебабтылығын, икемділігін жоғарылату 5.1.1.Тәжірибелік дағдылар орталығында клиникалық дағдыны қолдана алатын мүмкіндіктерді интегралданған білім беруін енгізу ,саны  

25

 

30

 

35

Кафедралар, ТДО
 5.1.2.Білім беру процессінде инновациялық әдістерді енгізу, енгізілген акт саны 100 100 100 Кафедралар
5.1.3.Визитинг-профессорлар және университеттің үздік лекторларының дәрістеріне видеотека құру, видео саны 70 100 120 ОӘЖД, кафедралар
5.1.4.Кафедралар және тәжірибелік дағдылар орталығын өте жаңа  медициналық, зертханалық жабдықтармен, жаттығу құрылысымен  жабдықтандыру, % 30 40 50 Экономика және қаржы департаменті
6.

 

 

Қызмет көрсету саласында және білім алушылардың, ПОҚ және қызметкерлердің академиялық мобильділік мүмкіндіктерін кеңейтуі арқылы халықаралық стандарттарға жету үшін шетел серіктестіктерімен тиімді қатынастарды бекіту 6.1.Виртуалды институтының  Болон процессiн алға басуы және оның қызмет етуі бойынша жетілдіру

 

6.1.1. — Студенттердің академиялық мобильділігі

 • ПОҚ академиялық мобильділігі
 • Қызметкерлердің академиялық мобильділігі, тұлға
100

 

40

8

100

 

40

8

100

 

40

8

Деканаттар, ОД, Болон үдерісінiң виртуалды институты, АРДБ
6.1.2.ТОР500 (QS) кіретін жетекші университеттермен  келісім шартқа отыру 5 5 5 Халықаралық ынтымақтастық бөлімі
6.1.3.Шет елдегі жетекші ЖОО viziting-профессорларды шақырту, тұлға 150 150 150 Болон үдерісінiң виртуалды институты, ОД, кафедралар
6.1.4.Университеттің Webometrics, QS,  THE, университеттердің әлемдік рейтингіне енуі үшін жүйелі дайындық жұмысын жүргізу,  имидждік интенсификациялау саясаты,  консалтингтік рейтингілік агенттіктерді қолдану, бірлік 2 3 4 Стратегиялық жоспарлау бөлімі, Халықаралық ынтымақтастық бөлімі, БСЗБжМБРҒН орталығы, Баспасөз қызметі
6.2.Университет  веб-сайттарын жаңарту 6.2.1.Веб-сайтты үш тілде контенттің толтырылуы,% 100 100 100 Баспасөз қызметі

Орындаушы : СМЖ бөлім бастығы Нұралиева Ұ.Ә.

                          338-70-47

ТАНЫСУ ПАРАҒЫ

р/б Аты — жөні Лауазымы Жеке қолы Күні Ескертпелер