Сыртқы аудит

 

С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ сапа менеджмент жүйесі  ИСО 9001:2008 стандарт талабына сәйкес SGS сертификациялық органы 2014ж.  12 – 15 мамырда жүргізген ресертификациялық  аудиттен табысты өтті.

 

Бас аудитор — Л.Комарницкая, жетекші аудиторлар: Г.Сұраншиева, Б.Сарбаев, Г.Мұхамедиев. 17 құрылымдық бөлімшемен және 37 кафедра тексерілді. Барлық негізгі үдеріс иелері, проректорлармен  сұхбат жүргізілді.

 

Аудиторлар тобы, ҚазҰМУ сапа саласындағы Саясаты мен мақсаттарына сүйене отырып, стандарт талабына сәйкес басқару қызметі мен қызметке қойылған талаптарды жүйелі түрде басқарып отыратынына көз жеткізді.

 

Аудит қорытындысы:

Басқару жүйесінің құжаттары стандарт талаптарына сәйкес және басшылық тарапынан сапа менеджмент жүйесінің құрылымын жетілдіру үшін барлық шаралар қолданылады.

 

Мекеменің нәтижелік басқару жүйесін жақсарту/қолдау және енгізу, сонымен қатар сапа саясаты мен мақсаттарына қол жеткізуге қабілеттілігі .

 

Ұйым сапа менеджмент жүйесінің функционады жұмыс атқару қызметінің негізгі көрсеткіштері енгізілгені және оларға қол жеткізу деңгейінің мониторингі жүргізіліп жатқандығын көрсетті.

 

Ішкі аудит бағдарламасы толығымен енгізілді және сапа менеджмент жүйесін жақсарту үшін қолданылатын шара ретінде көрсетілді.

 

Басшылық тарапынан талдау басқару жүйесін қамтамасыздандыру мен нәтижелілігі екендігін көрсетті.

 

Аудит барысында басқару жүйесі стандарттын жалпы талаптарына сәйкестігін растады.

 

Аудит қорытындылары бойынша, СМЖ функционалды  жұмысын жақсарту мақсатында 28 ұсыныс берілді.

 

2014-2015 оқу жылына арналған  СМЖ ресертификациялық қорытындылары бойынша алдын алу шаралар жоспары Ғылыми Кеңестің 11.07.14 ж. отырысында қарастырылды.

ҚазҰМУ ресертификациялық аудит қорытындылары бойынша, сәйкестік сертификаты қайталанып берілді.  (сертификат HU11|5879  20 маусым 2014 жылдан 19 маусым 2017 ж. дейін жарамды).