Жаңалықтар.

Қазақстан Республикасының ғылыми-медициналық кітапханасы (РҒМК) 1939 жылдың 29 мамырындағы СССР Денсаулық сақтау халықтық комиссариятының бұйрығымен құрылды. РҒМК  медициналық және бір-бірімен байланысты ғылымдарға қызмет ететін медициналық кітапханаларға  әдістемелік және библиографиялық орталық есебінде танылды.

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің халыққа жолдауында «Біз біздің мәдениетіміз алдында қарыздармыз» деген болатын. Әр елдің мәдениетінде кітап елеулі орын алады. Ол таусылмас білім бұлағы және баға жетпес өркениет игілігі. Мемлекеттік кітапханалар мен мұражайларды ақпараттық қамтамасыз етуде компьютерлендіру жалғасады.

Кітапхана істегелі бері 188 мыңнан астам оқырман тіркеліп кітаптармен қамтамасыз етілді. Республика медицина қызметкерлері кітапханаға 1 576 513 рет келіп жұмыс істеп кетті және олар 8 045 921  кітап оқыды.

НЕГІЗГІ МАҚСАТТАР

 1. Қаржыландыру жағдайына қарап кітапхананың кітап-жұрнал қорын толтыру. Ол қорды 351588 данаға жеткізу.
 2. Медицина әдебиеттерін ғылыми өңдеуді пәндеу арқылы әліппелік және пәндік катологтарға енгізу -8000 (500-кітап, 7500 жұрнал мақалалары).
 3. Қорды жүйелі түрде жаңарту және ескірген, тозығы жеткен шығармалардан тазарту.
 4. Кітап көрмелерін (72) ұйымдастыру арқылы медицина ғылымының және денсаулық сақтау ұйымдарының жетістіктерін уағыздау, соның ішінде (с.і.) жаңа кітаптар, жұрналдар және авторефераттар (54), тақырыпты көрмелер (18), Ақпарат күндері (8), маман күндері (8) және медицина қызметкерлерінің тапсырысымен библиографиялық тізім дайындау (4).
 5. Республиканың ғылыми-медициналық кітапханаларына консультативтік және ұйымдастыру-әдістемелік көмек көрсету (Қызылорда, Астана, Ақтөбе, Семей қалаларындағы жоғарғы және орта білім беру, ғылыми және емдеу-профилактикалық ұйымдарының ғылыми медициналық кітапханалары).
 6. Медицина саласы кітапханаларының кітапханашыларына біліктілігін жоғарылату курсын ұйымдастыру.
 7. Ведомстволық сала кітапханашыларының жұмыс орнын және кітапханашыларды аттестациялау (Денсаулық сақтау министрлігінің рұқсатынан кейін).
 8. Ғылыми орталықтардың (ҒО) және ғылыми зерттеу институттардың (ҒЗИ), медициналық университеттердің және академияның, колледждердің және емдеу-профилактикалық ұйымдардың кітапханаларына есеп беру жөніндегі жасалынған әдістемелік  нұсқауларды, ҚР медициналық кітапханаларды пайдалану ережелерін, ҚР медициналық кітапханалардағы кітап қорын сақтау және есепке алуды, кітапхана қызметкерлерінің біліктілігін анықтауды және с.с. жетілдіру.
 9. Қазақстан Республикасының медициналық кітапханаларының жылдық статистикалық материалдарын жинақтап, оны топтап талдау.
 10. Республикадағы медицина саласы кітапханаларының есеп беру формасын жетілдіріп, жұмыстарын зерттеу.
 11. Медициналық кітапханалардың жұмысын ұйымдастыру курсының бағдарламасын жасау.
 12. РҒМК кітапханашыларына  білімдерін жетілдіру мақсатында «Медицина негіздері және медициналық терминология», «Кітапханатану негіздері» сияқты тақырыптарға семинарлар өткізу.
 13. Оқырмандар санын 3670-ке, келіп кетуді 45900-ға, берілетін кітап санын 169550-ге жеткізу.
 14. Кітапхананың анықтама-іздеу аппаратының сапасын катологтарды және күнделікті ақпарат карточкаларын дер кезінде толтыру арқылы жақсарту.
 15. Кітапхана қызметкерлерінің кәсіптік және саяси идеялық білімдерін жоғарылату мақсатында апта сайын саяси ақпарат беру, кітаптану және информатикадан жаңа әдебиеттерге шолу жасау.
 16. Дер кезінде белгіленген мерзімде шет ел және Қазақстандық жұрналдарға және ғылыми-техникалық органдардың шығармаларына жазылу.
 17. РҒМК-да орналастырылған  РАБИС автоматтандырылған кітапханалық ақпараттық жүйені дамыту және ауқымын кеңейту (57500).

Кітап қорын толықтырудың негізгі көрсеткіштері

№№ п/п Жұмыс түрі 2010ж жоспары Орындалғаны

%

2011 ж. Жоспары Орындаушылар
1. Әдебиеттерді алу (сатып алу) 1530 1549 101,2 1530
1.1. Кітаптар 405 427 105,4 500
1.2. Жұрналдар 520 514 98,8 515
1.3. Шет ел әдебиеті
1.4. Авторефераттар 605 608 100,0 515
1.5. Әдебиеттерді қордан шығару
2. Әдебиеттерді өңдеу және каталогизациялау
2.1. Пәнге бөлу

а) кітаптарды

8000

500

8847

412

110,6

82,4

8040

520

Елибаева Г.И.
б)жұрнал мақалаларын 7500 8435 112,5 7520 Сузопова Е.Б.
2.2. Әдебиеттерді белгілеу (штемпельдеу) 1525 1549 101,5 1530
а) отандық 1530 1549 101,4 1530 Казакова С.А.
б) шет елдік Сузопова Е.Б.
2.3. Кітаптарға сипаттама беру (описание) 800 860 107 800 Елибаева Г.И.
2.4. Әдебиеттерді техникалық өңдеу 1530 1549 101,2 1530
а) отандық 1530 1549 101,2 1530 Казакова С.А.
б) шет елдік Сузопова Е.Б.
2.5. Карточкаларды дубликаттау 4000 5245 131,0 4000 Казакова С.А.

Елибаева Г.И

2.6. Қосымша сипаттау 210 211 100,0 210 Белая И.И.
2.7. Мақалаларды тізімдеп жазу 7000 8380 119,0 7100
3.0. Каталогпен жұмыс істеу
3.1. Карточкаларды каталогқа сұрыптау 15000 14293 95,3 15100
а) алфавиттік 1000 1304 130,0 1000 Давыдовская В. А.
б) пәндік 14000 12989 92,8 14100 Давыдовская В. А.
3.2. Карточкаларды каталогқа енгізу 15000 14293 95,3 15100 Давыдовская В. А.
а) алфавиттік 1000 1304 130,0 1000
б) пәндік 14000 12989 92,8 14100
3.3. Пәндік каталогтың рубрикаларын дайындау 100 85 85,0 100 Барлығы
4.0. Оқырмандарға қызмет көрсету Қызмет көрсету бөлімі
4.1. Оқырмандарға ақпараттық мағлумат беру 3630 3664 100,9 3670 Қызмет көрсету бөлімі
а) абонемент 2800 2822 100,8 2839
б) оқырман залы 819 831 101,5 820
в) КАА 11 11 100 11
4.2. Келіп кету көрсеткіші 45800 45839 100,1 45900
а) абонемент 29200 29209 100,0 29250
б) оқырман залы 14200 14089 99,2 14200
в) КАА 300 258 86,0 300
г) қарап шығу 2100 2283 108,7 2150
4.3. Кітап беру көрсеткіші 169500 169437 100,0 169550
а) абонемент 107500 107479 100,0 107550
б) оқырман залы 58700 58534 99,7 58700
в) КАА 900 532 59,1 900
г) қарап шығу 2400 2892 120,5 2400
5.0. Оқырман формуляр-ымен жұмыс істеу
5.1. Оқырман формулярын орнына қою. 7860 7854 100,0 7870
5.2. Әліппелік карточка-ларды картотекаға қою 860 864 100,0 860 Давыдовская  В.А.
5.3. Оқырман формулярларын жаңалау 700 703 100,0 700 Казакова С.А.
6.0. Кітапхана аралық абонемент Қызмет көрсету бөлімі
6.1. Абонент 11 11 100,0 11
6.2. Түскен тапсырыстар 850 632 74,4 850
6.3. Орындалған тапсырыстар 810 532 65,7 810
7.0. Оқырмандардан кітаптарды қабылдау 167650 168344 100,4 167700
7.1. Абонемент 106070 106386 100,3 106100
7.2. Оқырман  залы 58660 58534 99,8 58680 Сузопова Е.Б.
7.3. КАА 820 532 64,9 820
7.4. Ақпараттық көпшілік жұмыс 2100 2892 137,7 2100
8.0. Оқырман қарыздарымен күрес Давыдовская В.А.
8.1. Телефон арқылы ескерту 250 240 96,0 250
9.0. Кітап қорымен жұмыс істеу
9.1. Әдебиеттерді кітап қоймасына орналастыру 167200 168344 100,7 167300 Қызмет көрсету бөлімі
а) кітаптарді 36500 36398 99,7 36550
б) жұрналдарды 72300 73412 101,5 72350
в) оқырман  залы 58400 58534 100,2 58400 Сузопова Е.Б.
9.2. Кітап формулярларын индикаторға орналастыру 5500 5502 100,0 5500
а) абонемент 5400 5400 100,0 5400 Қызмет көрсету бөлімі
б)Оқырман залы 100 102 100,0 100 Сузопова Е.Б.
9.3. Өткізілген кітаптарды индикатормен салыстыру 5500 5502 100,0 5500
а) абонемент 5400 5400 100,0 5400 Қызмет көрсету бөлімі
б) Оқырман залы 100 102 100,0 100 Сузопова Е.Б.
10.0. Кітап қорының дұрыс ойылғанын тексеру 128000 127500 99,6 128000 Давыдовская В.А.,

Белая В.В.

10.1. Абонемент 120000 121000 100,8 120000 Белая В.В.
10.2. Оқырман залы 8000 6500 81,3 8000 Сузопова Е.Б.
11.0. Әдебиеттерді жөндеу 310 680 219,4 520
11.1. Абонемент 290 670 231,0 500 Баймулдина Т.Г.
11.2. Оқырман залы 20 10 50,0 20 Сузопова Е.Б.
12.0. Кітап жұрнал форму-лярларын жаңалау 2000 1850 92,5 2000
12.1. Абонемент 1900 1800 94,7 1900 Қызмет көрсету бөлімі
12.2. Оқырман залы 100 50 50,0 100 Сузопова Е.Б.
13.0. Ақпараттық жұмыс
13.1. Көрме ұйымдастыру 72 72 100,0 72
а) жаңа кітаптар 11 11 100,0 11 Давыдовская В.А.
б)отандық жұрналдар 24 24 100,0 24 Давыдовская В.А.
в)шет ел жұрналдары Сузопова Е.Б.
г)жаңа авторефераттар 19 19 100,0 19 Сузопова Е.Б.
д)тақырыптық көрмелер 18 18 100,0 18 Давыдовская В.А.
13.2. «Жаңа кітаптар» жаңа авторефераттар тізімін дайындау 4 4 100,0 4
13.3 Өткізу :
«Мамандар күндері» 8 8 100,0 8 Барлық қызметкерлер
«Ақпарат күндері» 8 8 100,0 8
«Жаңа әдебиеттерді көру» 4 4 100,0 4
14.0. Шаруашылық жұмысы
14.1. Кітапхананың тазалық деңгейін ұстау үшін әр айдың соңғы күні санитарлық күн  өткізу Барлық қызметкерлер

Республикалық ғылыми-

медициналық кітапхана

директоры, м.ғ.к.                                                  И. Анамбаев


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *