Клиникалық кафедрасылар тізімі

 

№ 1 Ішкі аурулар департаменті № 2 Ішкі аурулар департаменті Хирургия департаменті Педиатрия департаменті Стоматология департаменті
Эндокринология кафедрасы Амбулаторлық-емханалықтерапия кафедрасы Жалпы хирургия кафедрасы №1 балалар аурулары кафедрасы Ортопедиялық стоматология кафедрасы
Жұқпалы және тропикалық аурулар кафедрасы №1 ішкі аурулар кафедрасы № 1 хирургиялық аурулар кафедрасы Неонатология кафедрасы Хирургиялық стоматология кафедрасы
Фтизиопульмонология кафедрасы №2 ішкі аурулар кафедрасы

 

№2 хирургиялық аурулар кафедрасы №1педиатрия бойынша интернатура және резидентура кафедрасы Терапиялық стоматология кафедрасы
Дерматовенерология модулі ЖТДбойынша интернатура және резидентура кафедрасы Хирургия бойынша интернатура және резидентура кафедрасы №2 педиатрия бойынша интернатура және резидентура кафедрасы Балалар  стоматологиясы кафедрасы
Жүйке аурулары кафедрасы Алғашқы-медиктік санитарлық көмек кафедрасы № 1акушерлік және гинекология кафедрасы Балалар жұқпалы аурулар кафедрасы Стоматология бойынша интернатура
Нейрохирургия кафедрасы № 1 терапия бойынша интернатура және резидентура кафедрасы № 2 акушерлік және гинекология кафедрасы Балалар  хирургиясы кафедрасы
Психиатрия, психотерапия және наркологиякафедрасы № 2 терапия бойынша интернатура және резидентура кафедрасы Акушерлік және гинекологиябойынша интернатура және резидентура кафедрасы Амбулаторлық-емханалықпедиатрия кафедрасы
Нефрология модулі №3 терапия бойынша интернатура және резидентура кафедрасы Урология модулі Бала ағзасының ерекшеліктері модулі
Спорттық  медицина модулі Клиникалық фармакологияжәне фармокотерапия кафедрасы Оториноларингология кафедрасы
Лабораторлық  диагностика және молекулярлымедицина кафедрасы Визуалды диагностика кафедрасы Офтальмология кафедрасы
Аллергология және клиникалық иммунология модулі Жедел жәрдем медициналық көмек кафедрасы Онкология  бойынша интернатура және резидентура кафедрасы
Неврология  бойынша интернатуражәне резидентура кафедрасы Мейірбике ісімен ішкі аурулар пропедевтикасы кафедрасы Кафедрасы травматология и ортопедия
Психиатрия бойынша интернатура және резидентура кафедрасы Клиникаға кіріспе және «Мейірбике ісі» курсымен кафедрасы Анестезиологияжәне реаниматология кафедрасы
«АИВ-инфекциясы және инфекциялық бақылау» модулі Клиникалық  анатомия және оперативті хирургия кафедрасы