Құрылған жылы

1930

Фирмалық атрибутикасы

1Эмблема

2

   Логотип

3

ту

4
әнұран

Үкімет марапаты

5

Қызыл Ту Еңбек Ордені, 1981 ж.

Ерекше мәртебесі

— Ұлттық мәртебесі (Қазақстан Президентінің жарлығы, 2001ж.)

— Университеттің инновациялық- бағдарланған мәртебесі ( ҚР БҒМ, 2011ж.)

Әлемдік дерекқорда тіркеу

— ЮНЕСКО университетінің халықаралық анықтамалығы,

— Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы және Дүниежүзілік медициналық білім федерациясының «Авиценна» медициналық мектебінің директоры,

— Университеттің Халықаралық Ассоциациясының жоғарғы білімінің дүниежүзілік базасы

Халықаралық ұйымдарға және ассоцияцияларға мүшелік

 1. International Association of Universities (IAU), 2013 г.
 2. European University Association (EUA), 2012 г.
 3. An International Association for Medical Education (AMEE), 2012 г.
 4. Association for Dental Education in Europe (ADEE), 2012 г.
 5. « АшықСібірлік Университет» Ассоциациясы, 2012 ж.
 1. Еуропаның Қоғамдық денсаулық сақтау мектебінің Ассоциациясы (ASPHER)
 2. EAFP -EuropeanAssociationofFacultiesofPharmacy–фармация факультетінің Еуропалық ассоциациясы

6 7 8 9 10 11

Қызмет сапасын  бекіту

12

— Мемлекеттік аттестациялау, ҚР БҒМ, 2008 ж.

— ИСО 9001 сертфикациясы (SGS, Швейцария), 2011 ж.

— «Менеджменттің ең жақсы жүйесі» атты SGS дипломы, 2012 ж.

— Ғылыми қызмет аккредитациясы, ҚР БҒМ, 2012 ж.

— Институционалдық аккредитациясы, НААР, 2012ж.

-«Мінсіз» атты халықаралық сапа белгісі, Қазақстан тұтынушыларының ұлттық  лигасы, 2013 ж.

—  С.Ж.Асфендияров атындағы СМЖ ИСО 9001:2008 халықаралық стандартының талаптарына сәйкес ресертифицияланған ( сертификация мекемесі, SGS, Швей-цария). Сертификаттың қолданылу мерзімі  19.06.2017ж. дейін.

Корпоративтік басқару  — Қадағалаушы кеңес, 2011 ж.- Этикалық кеңес, 2011 ж.

— Қамқоршылық кеңес, 2008ж.

Бағдарламалық құжаттары  — 2014-2020жылдарға арналғанҚазҰМУ-нің стратегиялық жоспары
-2011-2014 жылдарға ҚазҰМУ-нің инновацилық даму бағдарламасы

Университет ауданы

 — Жалпы ауданы – 47 068 м2Университетте 7 оқу корпустары (90% жөндеу жүргізілді), 1604 орынды 7 жатақхана ( 2012 ж. аяғынан 512 орынды жатақхана салынуда), 6 институт, 3 клиника, 11 орталық, 3 мектеп, Халық денсаулығынақауіп-қатерді бағалау зертханасы, Республикалық ғылыми-медициналық кітапханасы, Республикалық медицина тарихы мұражайы, «Concordia» театры, 102 орынды тест орталығы, спорт залы және спорт алаңы, асхана және дәмхана, дәрігерлік пункт, денсаулық пункті.Жалға алынатын ғимараттар (4) – 4549,1 м2, 1 корпус –1400 м2ҚДСМ, 2 қабат – 900м2. Ғимарат ( Мауленова к-сі, 71/80) – 1343м2. Ғимарат (Қабанбай батыр к-сі, 119) – 906,1 м2.

Инфрақұрылым13

 — 7 оқу ғимараты

— 7 жатақхана

— 76 клиникалық базасы

— Ұжымдық пайдаланудағы Геномдық зертхана (аймақтағы жалғыз, республикадағы екінің бірі)

— 3 институт

 • Б.А. Атшабаров атындағы ІжҚМҒЗИ
 • Стомотология институты
 • Дипломнан кейін білім беру институты
 • Медбике ісі институты
 • Клиникалық фармакология институты

—  Клиникалық университет (Ішкі аурулар клиникасымен білім беру-клиникалық орталығы, «Ақсай» клиникасы)

— «Concordia» театры

— спорт кешені

— ҚазҰМУ тарихының және медицинасының мұражайы

— анатомиялық мұражай

Инновациялық құрылым

 

 — Болондық процесстің Виртуалды институты

— 11оқу департаменттері

— 9 білім беру бағдарламасының комитеті

— 8орталық

 • Қ.Қожақанов атындағы Тәжірибелік дағдылар орталығы,
 • Д.Драпер атындағы Коммуникативтік дағдылар орталығы,
 • Дәлелдеу медицина орталығы,
 • Білім сапасын бақылау,зерттеу және медициналық білім реформасын ғылыми тұрғыда негіздеу орталығы
 • Ресурс орталығы: фандрайзинг секторы – ІҚМ ҒЗИ
 • Инновациялық технология орталығы «Телемедицина»
 • Фармацевтикалық зерттеу орталығы

— 9метеп

 • Вакцинология мектебі
 • Х.Досмұхамедов атындағы қоғамдық денсаулық сақтау мектебі
 • Х.С.Насыбуллина атындағы педагогикалық шеберлік мектебі
 • Клиникалық фармакология мектебі
 • Геронтология жәнегериатрия мектебі
 • Сусамыр мектебі
 • Медицина саласындағы молекулалы-генетикалық зертхана мектебі

Балалар неврологоия мектебі

        Кафедралар және модульдер

 — 106 кафедралар және модульдер, соның ішінде 62 клиникалық кафедралар

Академиялық штат

(қосымшасыз

14

 

 1,7 мың маман оқытушалар, оның ішінде Ұлттық Ғылым Академиясының 6 академигі, 2 Ресей Ғылым академиясының 2 академигі, Қазақстан Республикасының Профилактикалық Медицина Академиясы мен Жаратылыстану ғылымдары академиясының 20 мүшесі, 167 медицина ғылымдарының докторлары, 454 ғылым кандидаттары мен доценттер,7 «ҚР ең үздік оқытушы» атағына иегері. 1310 адам, соның ішінде

—  ҚР ҰҒА академиктері – 4, ҚР ҰҒА мүше-корреспонденті – 2

— ҚР басқа академиясының академиктері (7) — 7

— Шетелдік академиканың академиктері (10) – 15

— мемлекеттік сыйлықақы лауреаттары – 15

— Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген қайраткер – 71

— Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген дәрігер — 45

— халықаралық кәсіптік ассоциацияның мүшелері (32) – 82

— қазақстандық кәсіптік ассоциацияның мүшелері (33)- 106

— үкіметтің марапатын иеленушілер– 41

— денсаулық сақтау ісінің үздігі – 88

— оқу озаттары– 8

— ғылым докторлары – 157

— ғылым кандидаттары – 302

— магистрлар – 39

— PhD – 1

Құрметті профессорлар

 30 ғалым әлемдік атымен

Визитинг-профессорлар

 2013-2014 оқу жылы 14 елден 88 визитинг-профессорлар

Факультеттер

 1. Жалпы медицина
 2. Медико-профилактикалық іс
 3. Стоматология
 4. Фармация
 5. Шетелдік студенттер

Білім алушылар саны

15 елден 10 106

Дайындық мамандықтары және оқыту деңгейлері

 

Медицина және фармация саласындағы мамандарды даярлау 104 мамандық бойынша жүргізіледі.

А) Бакалавриат

 1. 5В130100 жалпы медицина
 2. 5В110300 фармация
 3. 5В130200 стоматология
 4. 5В110200 қоғамдық денсаулық сақтау
 5. 5В110100 мейірбике ісі
 6. 5В050700 менеджмент
 7. 5В074800 фармацевтикалық өндіріс технологиясы
 8. 5В110400 медициналық-профилактикалық іс

Б) Магистратура

1.6М110100 медицина

2.6М110200 қоғамдық денсаулық сақтау

 1. 6М110300 мейірбике ісі
 2. 6М110400 фармация
 3. 6М110500 медициналық-профилактикалық іс

6.6М050700 менеджмент

 1. 6М074800 фармацевтикалық өндіріс технологиясы

С) Докторантура (PhD)

1.6D110200 қоғамдық денсаулық сақтау

 1. 6D110400 фармация

3. 6D074800 фармацевтикалық өндіріс технологиясы

Білім беру үлгісі

 Біліктілік-бағдарланған, куәлік авт. 28.02.2012 жылдан  № 266

Оқыту жүйесі

 Несиелі- модульдік

Түлек құзыреті

 1. Когнитивтік
 2. Операционалдық
 3. Аксиологиялық
 4. Құқықтық
 5. Үздіксіз оқыту

Екідипломдық бағдарлама

 Медицинадағы және фармациядағы менеджмент (Жоғарғы Менеджмент Мектебі, Барселона, Испания), 2012

Көптілді оқыту

 2010 жылдан қазақша, орысша және ағылшынша үш тілді оқыту бағдарламасы жүзеге асырылды

Академиялық мобильділік

2013-2014 оқу жылы 291 адам, 36,7 млн.теңге

15

HR бағдарламалары

  

 1. . Негізгі көрсеткіштері бойынша қызметкерлердің қызмет бағасы
 2. Университет қызметіндегі талант
 3. Педагогикалық корды қалыптастыру
 4. Х.Насыбуллина атындағы педагогикалық шеберлік мектебіндегі үздіксіз оқыту
 5. Кайдзеннің үздіксіз жақсарту стратегиясы
 6. Университеттің «Алтын қоры»
 7. Әлемдік және отандық денсаулық сақтауға үлесін қосқан, түлектердің жәнеПОҚ аттарын мәңгі есте сақтау (атаулы дәрісхана,корпустар, мекемелер,шәкіртақылар)

Медико-Әлеуметтік бағдарламалар

 1. «ПОҚ денсаулығы»
 2. «Студенттер денсаулығы»
 3. «Игі жұмыс эстафетасы» (қайырымдылық акциялары балалар үйінде, мүгедектер үйінде, ардагерлерде, аурухана-хоспистерде студенттік практикалар,Алматы қ.оқу меке-мелеріндесанитарлық-ағартушылық жұмыс)
 4. Білім алушыларға психологиялық демеу, «Радуга» клубы
 5. Ерікті қозғалыс
 6. Клиникалық кафедраларда және Университет клиникасында «Ашық есітктер күнінде» әлеуметтік-осалдау халыққа тегін Кеңесші-диагностикалық және дәрігерлік көмек
 7. Стомотология институтында әлеуметтік-осалдау тобының жеңілдікті қызмет көрсетуі
 8. Тегін сабағаттық және емдік-диагностикалық көмек көрсету бойынша ПОҚ бригадасы Қазақстанның Денсаулық сақтау басқармасының аумағына  шығу

Білім алушылардың әлеуметтік-осалдау категориясына демеу

 1. Жатақханада тегін тұру құқығын беру немесе жеңілдік беру (жетімдерге)
 2. Оқуға жеңілдік беру
 3. Тегін тағам (жетімдерге және диспансерлік есептегілерге)
 4. Материалдық көмек

17

Мәдени-білімділік бағдарламалар

 1. Театрлық мезгіл (театрдағы үйренушілерге тегін қатысу бағдарламасы, филармония, консерватория, мұражайлар)
 2. Ұлттық мәдениет күні
 3. Студенттік театр
 4. Өз күштерімен жасаған өнерпаздық үйірме және шығармашылық
 5. Университеттің Арт-орталығы

Студенттік ұйымдар

 1. Студенттік Үкімет
 2. Студенттік Ғылыми Қоғам
 3. Жас ғалымның кеңесі
 4. Asfendiyarov Students Family
 5. «Бірлік» студенттер ассамблеясы
 6.  «Альма-матер» дебат клубы

30 ұйым және шығармашылық ұжымдар

18

Шәкіртақылар

 1. Президенттік
 2. Ректорлық
 3. Б.С. Михайлов атындағы шәкіртақы
 4. М. Маметова атындағы шәкіртақы
 5. А.И. Авериноваатындағы шәкіртақы
 6. К.Р. Амринатындағы шәкіртақы
 7. М.С. Саулебекова атындағы шәкіртақы
 8. К.А. Абдуллин атындағы шәкіртақы
 9. А.Н. Сызганов атындағы шәкіртақы

19

Ақпараттық ресурстар

 

Кітапхананың кітап қор– 1 064 345 дана. Қазақ тілінде – 322324, орыс тілінде – 729366, шет тілінде – 12655. Ғылыми әдебиеттер – 212158, Оқу әдебиеттері – 731270, электрондық басылымдар – 7846.

Кітапхана «КАБИС» автоматтандырылған каталогизатормен жабдықталып және 5 шетелдік электрондық ресурстарға қосылған. («ThomsonReuters»;  «Springerlink»; «Polpred.com»; Кокрановская библиотека;  «EIsevier»). Видео және медиатека дәрістері, операциялары, оқу фильмдері, оқулықтардың толық мәтінді электрондық нұсқалары, әдістемелік құралдар бар.

Университет газеті  «Шипагер»

Ғылыми-практикалық журнал «Вестник КазНМУ»

38 сайттан тұратын Университет Сайты

20

Компьютерлік жабдықтау

Жалпыдербестендірілген компьютерлер саны – 5416 дана. 235 компьютерімен 45 компьютерлік сыныптар бар.

Университет қалашығы аумағында және жатақханада

Wi-Fi

Дәстүрлі іс-шаралар  

Тамыз

 

Қыркүйек

Желтоқсан

 

 

 

 

Сәуір

 

 

 

Мамыр

 

 

Маусым

 

 

 

Шілде,

қаңтар

— «Жаңа оқу жылының міндеті»атты университет конференциясы, 25

— «Білім күні», 1

— Халықаралық конференция «Университет күні», 2-4

 • 2 – Университеттік оқу
 • 3 – Факультеттер күні
 • 4 – Студенттер күні

— Халықаралық медициналық жастар форумы «D.O.C. – Development. Opportunities. Cooperation»,

— Халықаралық конференция «Зертханалық медицинасының көкейтесті сұрақтары»,

— Республикалық конференция  «С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ медициналық білім тәжірибесінің жүзеге асу үлгісі»,

— Республикалық конференция халықаралық қатысуымен «Университет клиникасы  —  мәселелер және келешегі»,

— «Түлек кеші», 30

— Қысқы және жазғы халықаралық мектеп «Қоғамдық денсаулық сақтаудыңкөкейтесті сұрақтары»

ҚазҰМУ ассоциациялары

 

— Қазақстанның Стомотология Ассоциациясы, 2012 ж.

— Дәрігер студенттердің халықаралық ассоциациясы (IAMS), 2012 ж.

— С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ түлектер ассоциациясы, 2010 ж.

Шетелдік серіктестер21

Әлемнің 27елінен 116 университет және медициналық ұйым

СМЖ аудиторлары

СМЖ ішкі аудиторлары – 33

Диссертациялық кеңес

 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша PhD дәрежесін беру , 2012

22

Ғылымға ҚазҰМУ инвестициясын жұмсау

2013ж. – 503,2 млн. тг

2014ж. – 764,7 млн. тг

ҚазҰМУ орындалатын жобаларды қаржыландыру

 ҚазҰМУ қаражатынан қаржыландырылған ғылыми жобалар: 159 432 900