Университеттің Ақсақалдар кеңесі — бұл қоғамдық негізде жұмыс жасайтын алқалы кеңес беру органы. Ақсақалдар кеңесі өз қызметінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, Жарғысын басшылыққа алады. Университеттің ішкі ұйымдастырушылық-басқару құжаттары және осы Ереже.

Ақсақалдар кеңесінің міндеттері:

— Университеттің миссиясын орындау, оның жарғылық мақсаттары мен міндеттерін орындау бойынша ұсыныстар мен ұсыныстарды әзірлеу;

— Университеттің негізгі қызметі туралы қоғамды ақпараттандыруға қатысу;

— Университет ректорын университеттің және оның басқару органдарының назарын талап ететін өзекті мәселелер туралы хабардар ету;

— Университет ректорының бұйрықтарын орындау;

— университет ректоры Ақсақалдар кеңесінің пікірін білгісі келетін ұсыныстарды, жобаларды, идеяларды қарау;

— Ақсақалдар кеңесі өз бастамасы бойынша университет қызметінің маңызды мәселелерін қарауға және олар бойынша университет басшылығына ұсыныстар енгізуге құқылы.